Akateemisten asiain komitea

Yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) on yliopistotason yhteinen monijäseninen hallintoelin, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen, opetuksen sekä taiteellisen toiminnan korkeaa laatua.

Yliopiston akateemisten asioiden komitea päättää yliopiston opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja opiskelijoiden valintaperusteista, opetukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan liittyvistä muista yleisistä säännöistä sekä asettaa tutkimuksen ja opetuksen hoitamiseksi tarvittavat toimielimet.

Lisäksi yliopiston akateemisten asiain komitean tehtävänä on nimittää yliopiston hallituksen jäsenet. AAKin puheenjohtajana toimii rehtori tai hänen määräämänsä henkilö.

Yliopiston akateemisten asiain komitea voi omalla päätöksellään siirtää edellä mainittuja tehtäviään korkeakoulujen akateemisten asiain komiteoille lukuun ottamatta vastuuta yliopiston hallituksen nimittämisestä.

Akateemisten asiain komitean jäsenet 2016

 

Jäsenet

Varajäsenet

Susanna Helke

Teemu Leinonen, Juanjo Galan

Tapio Yli-Viikari

Pia Lindman, Trevor Harris

Teemu Malmi

Ari Vepsäläinen, Matti Liski

Markku Kuula

Pertti Haaparanta, Johanna Moisander

Katrina Nordström

Jari Koskinen, Ville Alopaeus

Jorma Kyyrä

Jussi Ryynänen, Ari Sihvola

Riku Vahala

Jouko Pakanen, Matti Pietola

Sebastiaan van Dijken

Kaisa Nyberg, Jukka Tulkki

Jorma Skyttä

Ahti Salo, Riitta Smeds

Rasmus Vuori

Sirpa Riihiaho, Stina Immonen

Ville Lehtola

Petri Kärhä, Anu Lehtovuori

Meri Löyttyniemi

Noora Jaakkola, Tapani Nieminen

Eija Zitting

Ville Kivimäki, Samuli Kerola

Lea Söderman

Petri Peltonen, Börje Helenius

Tiina Kotti

Martti Rahkila, Markus Turunen

Juho Paavola

Lauri Laine

Kalle Keinonen

Sanni Priha

Mikko Latva-Käyrä

lari Koponen

Ossi Hakulinen

Maria Kuutti

 

Lisätietoja jäsenistöstä Aalto People

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 09.02.2016.