Akateemisten asiain komitea

Yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) on yliopistotason yhteinen monijäseninen hallintoelin, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen, opetuksen sekä taiteellisen toiminnan korkeaa laatua.

Yliopiston akateemisten asioiden komitea päättää yliopiston opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja opiskelijoiden valintaperusteista, opetukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan liittyvistä muista yleisistä säännöistä sekä asettaa tutkimuksen ja opetuksen hoitamiseksi tarvittavat toimielimet.

Lisäksi yliopiston akateemisten asiain komitean tehtävänä on nimittää yliopiston hallituksen jäsenet. AAKin puheenjohtajana toimii rehtori tai hänen määräämänsä henkilö.

Yliopiston akateemisten asiain komitea voi omalla päätöksellään siirtää edellä mainittuja tehtäviään korkeakoulujen akateemisten asiain komiteoille lukuun ottamatta vastuuta yliopiston hallituksen nimittämisestä.
 

Akateemisten asiain komitean jäsenet 2018
 

Jäsen

Varajäsenet

Teemu Leinonen

Anniina Suominen

Oscar Persson

Turkka Keinonen

Pirjo Sanaksenaho

Mikko Jalas

Seppo Ikäheimo

Katri Kauppi

Petri Jylhä

Juuso Liesiö  

Pekka Malo

Petri Kuoppamäki

Katrina Nordström

Mady Elbahri

Jari Koskinen

Jorma Kyyrä

Jorma Skyttä

Arto Visala

Heikki Remes

Mikael Rinne

Riku Vahala

Ahti Salo

Nuutti Hyvönen

Harri Ehtamo

Leena Korkiala-Tanttu               

Riikka Korte

Jorma Skyttä

Pia Lahti

Ville Kivimäki

Martti Rahkila

Kerttu Pollari-Malmi

Anu Lehtovuori

Sami Kujala

Tiina Kotti

Börje Helenius

Petri Peltonen

Panu Sainio

Meri Löyttyniemi

Ari Kivimäki

Md E. Moula

Stina Giesecke

Mika Nieminen

Noora Jaakkola

Jerri Kämpe-Hellenius       

Eero Haimi

Marko Laakso

Ella Oksala

 

Kilian Kottmeier

Matti Jänkälä

 

Suvi Vendelin

Suha Chowdhury

 

Pascale Blyth

Joonas Lehtovaara

 

 

Lisätietoja jäsenistöstä Aalto People

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 18.01.2018.