Muut akateemiset tehtävät

Aalto-yliopiston akateemiset tehtävät käsittävät tenure track-urapolun ja muita, opetuksen ja tutkimuksen pitkäjänteistä suunnittelua ja tutkijoiden liikkuvuutta tukevia tehtäviä.

Alla lisätietoa näistä tehtävistä. Lisätietoa tenure track-urajärjestelmästä.

 

Academic career system

 

 

Professori (taiteen käytänteet), professori (suunnittelun käytänteet) ja professori (arkkitehtuurin käytänteet)

Tehtävät on tarkoitettu taiteen, suunnittelun ja arkkitehtuurin alalle. Ne tarjoavat mahdollisuuden  uusien opetus- ja/tai tutkimusaloja tai taiteeseen liittyvien aloja avaamiseen ja kehittämiseen.  Rekrytointiprosessissa noudatetaan samoja periaatteita kuin tenure track -rekrytoinneissa. Tarkemmat tiedot arviointiperusteista: Arviointiperusteet

Professor of Practice -tehtävä

Professor of Practice -tehtävä antaa mahdollisuuden siirtää käytännön yhteiskunnallista osaamista yliopistoyhteisöön. Professor of Practice -tehtävään rekrytoidaan Aalto-yliopiston kannalta merkittävillä aloilla toimivia elinkeinoelämän tai julkisen sektorin asiantuntijoita ja vaikuttajia. Työn painopiste on opetuksessa. Tehtävän vaatimukset ja rekrytointiprosessi määritellään kouluittain. 

Lehtorien urajärjestelmä (Lecturer career system)

Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän tavoitteena on edistää opetushenkilökunnan henkilökohtaista osaamisen kehittymistä. Lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu erityisesti käytännön kurssien ja ammatillisten kurssien opettajille, kandidaattitason kurssien opettajille sekä kielten opettajille. Lehtorien päätehtävä on opettaminen. Opetuksen ohella lehtorit osallistuvat tutkimukseen ja/tai taiteelliseen toimintaan sekä pedagogisen johtamisen kehittämiseen. Vastuu opetuksen kehittämisestä ja opetuksen johtamisesta kasvaa kokemuksen karttuessa.

Tutkijatohtori (Postdoctoral Researcher) ja Research Fellow

Tutkijatohtorin tehtävään voidaan nimetä lupaavia vastavalmistuneita tohtoreita pätevöitymään tutkijanurallaan ja muutoin edistämään akateemista uraa. Tehtävä tarjoaa hyvän tilaisuuden kehittyä tutkijana, hankkia opetuskokemusta ja mahdollisuuden hakeutua tenure track-urapolulle.

Research Fellow on akateemiseen pätevöitymiseen tähtäävä tehtävä. Research Fellow on jo tutkijatohtorina ansioitunut, akateemista osaamistaan edelleen kehittävä tutkija.

Staff Scientist ja Senior Scientist

Staff Scientist ja Senior Scientist -tehtävissä toimivat henkilöt tukevat professoreita ja muuta akateemista henkilöstöä tutkimusinfrastruktuurien osalta. Heillä on erikoisosaamista tutkimuslaitteistoista ja niiden käytöstä osana tutkimusta.  Staff Scientist ja Senior Scientist -tehtävissä edellytetään tohtorintutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita.

Tehtävät "-in Residence"

"In Residence" - nimikkeellä kutsutaan arvostettuja ylemmän johdon henkilöitä, akateemisia johtajia, asiantuntijoita tai taiteilijoita, jotka on kutsuttu Aalto-yliopistoon hoitamaan tiettyä tehtävää. Tällaisia tehtäviä voivat olla mm. uusien koulutusmoduulien perustaminen, liiketoimintasuhteiden kehittäminen tai muu vastaava tieteellinen/taiteellinen yhteistyö. Tehtävät ovat määräaikaisia ja ne perustetaan pääasiassa ulkopuolisen rahoituksen turvin.

Tohtorikoulutettava (Doctoral Candidate)

Tohtorikoulutus on akateemisen uran ensimmäinen askel. Aalto-yliopisto tarjoaa kansainvälisesti korkealaatuista tohtorikoulutusta kaikilla tutkimuksen ja taiteen aloillaan. Korkeakoulumme järjestävät tohtorikoulutettavien valinnan yleensä kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Joissain ohjelmissa on jatkuva haku. Hakijan tulee tarkistaa hakumenettely korkeakoulujen sivuilta. Lisätietoa Aallon tohtorinkoulutusohjelmista.

 

Aallon ohjesäännöt: Lehtorien urajärjestelmä ja Muut akateemiset tehtävät (englannin kieliset versiot). Tenure track -urajärjestelmää koskeva ohjesääntö kohdassa tenure track -urajärjestelmä.

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 02.01.2017.