Tietotekniikan apulaisprofessori (koneoppiminen)

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on avoinna

tietotekniikan apulaisprofessorin (koneoppiminen)

työsopimussuhteinen tehtävä, joka on sijoitettu tietotekniikan laitokselle. Tehtävä on avoinna lahjakkaille ja ansioituneille hakijoille, jotka ovat väitelleet ja jotka ovat kiinnostuneita erinomaisesta mahdollisuudesta luoda menestyksekäs tieteellinen ura. Tehtävä on auki Assistant Professor –tasolla ja urajärjestelmän alkuvaiheessa palvelussuhteet ovat määräaikaisia. Odotamme hakijoilta menestyksekkään postdoc-kauden suorittamista, mutta kaikki erinomaiset hakijat huomioidaan.

Valittavan henkilön odotetaan vahvistavan laitoksen tutkimusprofiilia ennestään vahvoilla aloilla, joiden avainsanoihin kuuluvat tilastollinen koneoppiminen, probabilistinen mallinnus, Bayesiläinen päättely, kernelimenetelmät ja laskennallinen tilastotiede, tai täydentämällä profiilia syväoppimisella (deep learning). Yhteistyö muiden alojen kanssa on toivottavaa ja Aalto- sekä Helsingin yliopisto tarjoavat siihen paikallisia mahdollisuuksia. Yhteisnimityksestä Tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIIT:in kanssa voidaan neuvotella.

Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen yhdeksän professoria ja noin 100 tohtorikoulutettavaa sekä tutkijatohtoria koneoppimisen, tiedonlouhinnan ja probabilistisen mallintamisen alalla muodostavat yhden Euroopan johtavista tutkimuskeskuksista haun alalla. Laitoksen laadusta todistaa mm. menestys erittäin kilpaillun tutkimusrahoituksen hankinnassa esimerkiksi Suomen Akatemialta sekä Euroopan Tutkimusneuvostolta (ERC), minkä lisäksi laitos houkuttelee paljon erinomaisia opiskelijoita DI- ja tohtoriohjelmiinsa sekä kansainvälisesti että Suomesta.

Akateemiseen urajärjestelmään valitun henkilön edellytetään kaikilla urapolun tasoilla harjoittavan ja ohjaavan tieteellistä tutkimustyötä ja antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla.

Tehtävässä on saatavilla kilpailukykyinen aloituspaketti. Palkkaus perustuu Aalto-yliopistossa käytössä olevaan palkkausjärjestelmään, mutta hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Hakuasiakirjat

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaanille osoitettu hakemus liitteineen toimitetaan sivun lopussa olevan ’Hae tätä paikkaa’ -linkin kautta. Hakemusten arviointi alkaa 6.11.2016. Sähköisesti toimitettavat asiakirjat koostuvat yhdestä pdf-muodossa olevasta tiedostosta ja tiedosto tulee nimetä ”sukunimi_etunimi_application.pdf”. Kaikkien hakuasiakirjojen tulee olla englanninkielisiä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

 1. hakemuskirje, jossa tiivistelmä meriiteistä ja tärkeimmistä saavutuksista,
 2. ansioluettelo (yhteystietoineen; suositeltu maksimipituus kaksi sivua),
 3. tutkimussuunnitelma (suositeltu maksimipituus neljä sivua),
 4. opetussuunnitelma (suositeltu maksimipituus neljä sivua),
 5. viiden senioritasoisen akateemisen suosittelijan yhteystiedot (nimi, asema, affiliaatio sekä sähköpostiosoite), joilta Aalto-yliopisto voi tarvittaessa pyytää suosituskirjeen,
 6. hakijan Google Scholar -profiilin verkko-osoite ja Researcher ID,
 7. julkaisuluettelo, jossa
  1. viisi tärkeintä julkaisua merkittyinä erikseen tärkeysjärjestyksessä (1,…,5) ja linkit näiden julkaisujen pdf-versioihin, sekä
  2. kaikki julkaisut seuraavan luokituksen mukaisesti:
   1. vertaisarvioiduissa tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistut artikkelit,
   2. vertaisarvioiduissa tieteellisissä konferensseissa julkaistut artikkelit ja
   3. muut julkaisut.

Hakijoita arvioidaan seuraavien ansioiden perusteella: tutkimus suhteessa uravaiheeseen, opetustyö sekä toiminta tieteellisessä yhteisössä. Haun toiseen vaiheeseen valittuja hakijoita pyydetään täydentämään hakemustaan tarkemmalla tutkimus- ja opetussuunnitelmalla sekä materiaalilla, joka kuvaa laajemmin hakijan ansioita edellä mainituilla kolmella osa-alueella.

Aalto-yliopisto varaa mahdollisuuden jättää tehtävä perustellusta syystä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaita, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätietoja

Professori Samuel Kaski, puh. 0503058694, sekä rekrytointiprosessiin liittyvistä kysymyksistä HR-koordinaattori Stefan Ehrstedt, puh. 0503407662. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi.

Helsinki,  27. syyskuuta 2016

---

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikan laitoksen tutkimus ja opetus edustavat maailman huippuluokkaa, rakentaen pohjaa tulevaisuuden tieteellisille, teknillisille ja yhteiskunnallisille saavutuksille. Työ yhdistää tieteellistä perustutkimusta innovatiivisiin sovelluksiin. Tietotekniikan laitos on tunnettu pitkäjänteisestä, korkeatasoisesta ja innovatiivisesta tutkimuksesta, jota tehdään tasavertaisessa yhteistyössä muiden maailman johtavien tutkimusryhmien kanssa.

Laitoksen tutkimuksen kompetenssialueita ovat:

 • Algoritmit, logiikka ja laskenta
 • Asioiden Internet
 • Datatiede ja big data
 • Digitaalinen terveys
 • Hajautetut  järjestelmät, mobiililaskenta ja tietoturva
 • Ihmisen ja koneen vuorovaikutus, pelit, grafiikka ja ääni
 • Kompleksiset järjestelmät
 • Koneoppiminen, tiedonlouhinta ja todennäköisyyspohjainen mallinnus
 • Ohjelmistojärjestelmät ja -teknologiat
 • Ohjelmisto- ja palvelutuotanto
 • Tietoturva

Lisätietoja laitoksesta http://cs.aalto.fi/fi/.

Aalto-yliopiston professorien urapolku ’Tenure Track’

Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä. Professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Vuodesta 2010 käytössä ollut urapolkujärjestelmä on houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa sekä alojensa huippuja että nuoria tutkijakykyjä viemään yliopistoa kohti kunnianhimoista tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta http://www.aalto.fi/fi/about/careers/tenure_track/ ja arviointikriteereistä http://www.aalto.fi/fi/about/careers/tenure_track/evaluation/.

---