Geoinformatiikan Tenure Track Professori

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitoksella on avoinna

GEOINFORMATIIKAN (paikannus ja geodesia) TENURE TRACK PROFESSORIN

assistant professor -tasoinen / associate professor -tasoinen / full professor -tasoinen tehtävä, joka voidaan täyttää mille tahansa Aallon urapolun kolmesta tasosta.

Tehtävänkuvaus

Geoinformatiikan professorin tehtävänä on johtaa ja harjoittaa paikannuksen ja geodesian tutkimusta ja opetusta. Haettavana oleva professuuri sijoittuu rakennetun ympäristön laitokselle, ks. http://builtenv.aalto.fi/en/. Laitoksen strategian mukaisesti tutkimuksen painopistealoja ovat kestävä rakennettu ympäristö, pohjoisten alueiden tekniikka, laskennallinen mallinnus, digitalisaatio ja yhteiskunnallinen infrastruktuuri. Laitoksen tutkimusryhmät ovat geoinformatiikka, kiinteistötalous, maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka sekä vesi- ja ympäristötekniikka. Laitoksella on tällä hetkellä 25 professoria. Geoinformatiikan tutkimusryhmän tutkimusalueita ovat geoinformaatiotekniikka, geodesia, fotogrammetria, laserkeilaus ja kaukokartoitus.

Edellytykset

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja tuntemusta paikannus- (GNSS) ja paikkatietoteknologioista sekä referenssijärjestelmistä. Hakijan tulee edistää aktiivista yhteistyötä laitoksella sekä sidosryhmien välillä​ ja kehittää yhteistoiminnassa tutkimusta ja opetusta. Hakijan tulee olla kykenevä hankkimaan ulkoista rahoitusta suomalaisista ja kansainvälisistä lähteistä.

Ulkomaisille hakijoille kielitaitovaatimus on sujuva kirjallinen ja suullinen englanti.

Arviointi perustuu hakijan osaamiseen ja ansioihin tutkimuksessa, opetuksessa, akateemisessa johtamisessa sekä toimimisessa tiedeyhteisössä. Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään koko uransa ajan harjoittavan ja ohjaavan tieteellistä tutkimustyötä, antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Palkkaus

Palkkaus perustuu Aalto-yliopistossa käytössä olevaan palkkausjärjestelmään. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Kauko Viitanen, puh. 050 560 3873 tai professori Henrik Haggrén, puh. 050 401 8876 (ja hakemusteknisissä asioissa HR-koordinaattori Kirsi Kärkkäinen, puh. 050 591 3981). Sähköpostit: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Hakuohjeet

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

• hakemuskirje

• CV (yhteystietoineen ja suosittelijoineen)

• täydellinen julkaisuluettelo (tärkeimmät 10 julkaisua erikseen merkittyinä)

• viisi tärkeintä julkaisua (koko julkaisut sähköisessä muodossa)

• kuvaus menneestä ja tulevasta tutkimuksesta (max viisi sivua)

• opetusportfolio

Kaikki hakemusasiakirjat tulee toimittaa englanninkielellä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Asiakirjat tulee toimittaa pdf-muodossa ja tiedostot tulee nimetä muotoon asiakirjan nimi_sukunimi_etunimi.pdf (esim. hakemus_sukunimi_etunimi.pdf). Aalto-yliopiston rehtorille osoitetut hakemukset liitteineen (pdf-muodossa) pyydämme jättämään sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 31.5.2018:

Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät www.aalto.fi/en/tenure_track/for_applicant.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

 

Espoossa 13.4.2018

 
******************

Aalto-yliopiston professorien urapolku ’Tenure Track’

Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Vasta vuodesta 2010 käytössä ollut professorien urapolku on jo houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa sekä alojensa huippuja, että nuoria tutkijakykyjä viemään Aalto-yliopistoa kohti kunnianhimoista tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta www.aalto.fi/fi/tenuretrack.

***************