Professori (Tenure Track), Prosessien automaatio ja ohjaus

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksella on avoinna

Prosessien automaation ja ohjauksen
professorin tehtävä

Tehtävä voidaan täyttää mille tahansa Aallon Tenure Track- urapolun kolmesta tasosta (assistant professor/ associate professor/ full professor).

Tehtävänkuvaus

Professuurin odotetaan toimivan läheisessä yhteistyössä kemiantekniikan ja prosessitekniikan alojen kanssa ja vastaavan seuraavan sukupolven prosessiteollisuuden haasteisiin.

Professuurin tutkimukselta ja opetukselta odotetaan merkittävää panosta turvallisten, tehokkaiden ja kestävän kehityksen mukaisten prosessien kehittämisessä. Professuuri kattaa myös tuotantosysteemisen optimoinnin eri mittakaavoissa.

Professuurin alaan kuuluvat myös prosessien dynamiikka, säätö ja automatiikka, joissa yhdistyvät tuotannon operaatiot konaisvaltaiseen prosessien hallintaan.

Hakijan odotetaan muodostavan yhteyksiä kemian tekniikan ja prosessien ohjauksen välille hyödyntäen nopeasti kehittyviä osa-alueita kuten teollinen internet, tietojärjestelmät, tekoäly sekä tuotantoyksiköiden väliset verkostot.


Edellytykset

Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään koko uransa ajan harjoittavan ja ohjaavan tieteellistä tutkimustyötä, antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa.

Arviointi perustuu hakijan osaamiseen ja ansioihin tutkimuksessa ja taiteellisessa työssä, opetuksessa, akateemisessa johtamisessa sekä toimimisessa tiedeyhteisössä.

Lisätietoja antaa

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Jukka Seppälä ja hakemusteknisissä asioissa laitoksen HR-koordinaattori Tiina Paronen-Viljanen. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Hakuohjeet

Hakemukseen tulee liittää:

  • hakemuskirje
  • ansioluettelo
  • julkaisuluettelo (tärkeimmät julkaisut korostettuina)
  • kuvaus menneestä ja tulevasta tutkimuksesta
  • opetusportfolio
  • suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot

Kaikki hakuasiakirjat tulee toimittaa englanninkielellä. Hakuasiakirjoja ei palauteta.

Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakemus liitteineen (pdf-muodossa) toimitetaan sähköisesti 27.4.2018 mennessä alla nähtävän linkin kautta.

Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät www.aalto.fi/fi/tenure_track/hakijalle.


Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

******************

Aalto-yliopiston professorien urapolku ’Tenure Track’

Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Vasta vuodesta 2010 käytössä ollut professorien urapolku on jo houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa sekä alojensa huippuja että nuoria tutkijakykyjä viemään Aalto-yliopistoa kohti kunnianhimoista tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta www.aalto.fi/fi/tenuretrack.

*******************
Aallon arvot todeksi

Eettisesti toimivana yhteisönä Aalto-yliopisto haluaa varmistaa, että sen tutkimus, koulutus ja opetus vastaavat korkeita kansainvälisiä laatuvaatimuksia. Odotamme jokaiselta yhteisömme jäseneltä Aallon arvojen kunnioittamista, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa ja käyttäytymisessä muita kohtaan. Jokainen Aalto-yhteisön jäsen on sitoutunut noudattamaan Aallon arvoja täsmentäviä Aalto-yliopiston eettisiä toimintaperiaatteita.