Professor of Practice, dokumentaarinen elokuva

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella on avoinna seuraava professorin tehtävä:

 

PROFESSOR OF PRACTICE: DOKUMENTAARINEN ELOKUVA

                            

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi nimikkeellä Professor of Practice. Tehtävä alkaa syksyllä 2018.

 

Tehtävästä

Dokumentaarisen elokuvan Professor of Practice on kriittinen ajattelija ja aktiivinen kehittäjä dokumentaarisen elokuvan alalla. Tarkoituksena on kouluttaa opiskelijoista korkeatasoisia dokumentaarisen elokuvan tekijöitä. Tehtävässä painopiste on opetuksessa. Dokumentaarisen elokuvan Professor of Practice vastaa dokumentaarisen elokuvan pääaineesta ja osallistuu laitoksen kehittämiseen. Hänen odotetaan myös osallistuvan poikkitieteelliseen yhteistyöhön Aalto-yliopistossa ja aktiivisesti kehittävän yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Valittavaa henkilöä rohkaistaan ylläpitämään aktiivista ammatillista uraa dokumentaarisen elokuvan ohjaajana. Häntä rohkaistaan ottamaan ajoittaisia toimivapaita oman taiteellisen työn tekemiseen.

 

Hakukriteereistä

Professor of Practice tehtävään liittyy ulkopuolinen arviointi. Hakijalta odotetaan merkittäviä taiteellisia ansioita ja laajaa käytännön kokemusta alalta. Kokemus opettamisesta ja opetuksen kehittämisestä luetaan eduksi. Hakijalta odotetaan myös vahvaa ja hyvin artikuloitua visiota alasta ja siitä, kuinka sitä tulisi kehittää.

Hakijoita arvioidaan seuraavien alueiden perusteella: taiteelliset ansiot, opetus, yhteistyötaidot sekä aktiivisuus ja johtaminen taide- tai tiedeyhteisöissä. Tutkimus ja julkaisuaktiivisuus katsotaan hyödyksi, mutta sitä ei vaadita.

Lisäksi edellytetään sitoutumista alan kehittämiseen tutkimuksen/taiteellisen toiminnan ja opetuksen kautta. 

Ks. kielitaitovaatimuksista täältä: www.aalto.fi/en/tenure_track/for_applicant


Lisätietoja ja hakuohjeet

Ks. tarkemmat tiedot haettavana olevasta paikasta sekä hakuohjeet englanninkielisestä ilmoituksesta oheisen linkin kautta: 

http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1768/  


Hakuaika päättyy 23.4.2018.


Lisätietoja antaa myös työryhmän puheenjohtaja, laitosjohtaja Anna Heiskanen, etunimi.sukunimi@aalto.fi . Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Piia Väisänen, etunimi.sukunimi@aalto.fi, tai puh. +358 50 408 3097.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoo, 13.3.2018