Tutkimusinsinööri

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, 11 000 opiskelijaa ja henkilöstöä 4200, joista lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Haemme

Tutkimusinsinööriä kemian tekniikan korkeakouluun

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa luonnontieteet ja insinööritieteet yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Tutkimuksen painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit sekä aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit. Lisätietoa kemian tekniikan korkeakoulusta: http://chem.aalto.fi/fi/

Tutkimusinsinööri tulee toimimaan osana CHEM koulun teknistä palveluyksikköä. Ryhmä vastaa korkeakoulun opetus- ja tutkimuslaitteiden kunnossapidosta, uusien laitteiden suunnittelusta ja valmistamisesta sekä muista tutkimukseen ja opetukseen liittyvistä teknisistä asioista. Uuden työn tehtäväkenttään kuuluu esimiesvastuu noin 10 hengen teknisestä tiimistä, joka vastaa päivittäisten tukitoimien sujuvuudesta toisessa CHEM koulun kahdesta kiinteistöistä. Omana osaamisalueena työhön kuuluu mm. seuraavia asioita:

  • Koulun erikoistilojen, etenkin korkeapainereaktori- ja ATEX -tilojen, toimivuuden ylläpito ja tilojen käytön koordinointi
  • Osallistuminen tiloihin sijoitettavien laitteistojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon; tutkimustarpeiden ratkaiseminen yhdessä tutkijoiden kanssa
  • Tutkijoiden opastaminen erikoistilojen ja niissä olevien laitteiden käytössä
  • Osallistuminen työturvallisuuden kehittämiseen ja riskikartoitusten tekemiseen

Odotamme sinulta diplomi-insinööri-tasoista tutkintoa ja useamman vuoden työkokemusta esim. kemian tekniikan tai prosessitekniikan alalta sekä kokemusta esimiestehtävistä. Toivomme myös, että sinulla on kokemusta tutkimustyöstä ja tutkimuslaitteiden, etenkin reaktoreiden, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Käytännön kokemus työskentelystä korkeapainelaitteiden, vaarallisten kaasujen ja nesteytettyjen kaasujen parissa on avuksi työssä, kuten myös ymmärrys instrumentoinnista, tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmistä. Toivomme, että olet kiinnostunut kehittämään tutkimuksen ja opetuksen käytännön tukitoimia, erityisesti työturvallisuutta.

Arvostamme joustavaa ja palveluhenkistä asennetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Toimenkuvan hoitaminen vaatii ratkaisukeskeisyyttä sekä oma-aloitteisuutta. Kansainvälisessä työyhteisössämme toimiminen edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista hallintaa.  

Hakijan kokemuksesta ja koulutustaustasta riippuen toimenkuvan painotusta voidaan jossain määrin muokata teknisten palveluiden tehtäväalueen sisällä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Lisätietoja toimesta antaa kemian tekniikan korkeakoulun teknisten palveluiden päällikkö Jaana Rich, sähköposti etunimi.sukunimi@aalto.fi .

Pyydämme toimittamaan hakemukset Aallon sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta 19.1.2018 mennessä (linkki alla). Liitä hakemukseesi liitetiedostona vapaamuotoinen hakemus ja CV.

Aallon arvot todeksi

Eettisesti toimivana yhteisönä Aalto-yliopisto haluaa varmistaa, että sen tutkimus, koulutus ja opetus vastaavat korkeita kansainvälisiä laatuvaatimuksia. Odotamme jokaiselta yhteisömme jäseneltä Aallon arvojen kunnioittamista, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa ja käyttäytymisessä muita kohtaan. Jokainen Aalto-yhteisön jäsen on sitoutunut noudattamaan Aallon arvoja täsmentäviä Aalto-yliopiston eettisiä toimintaperiaatteita.