Lehtori, visuaalisen viestinnän muotoilu

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun median laitos hakee määräaikaiseen työsuhteeseen

Visuaalisen viestinnän muotoilun lehtoria

Tehtävät

Lehtori opettaa ja koordinoi kandidaatti- ja maisteritason kursseja ja osallistuu visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelman opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Lehtorin tehtäviin kuuluu myös opiskelijoiden ohjaus ja opinnäytteiden arviointi sekä osallistuminen opiskelijavalintoihin ja koulutusohjelman ja/tai laitoksen hallinnollisiin tehtäviin. 20 % työajasta on käytettävissä henkilökohtaiseen taiteelliseen/muotoilutyöhön.

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2021 asti. Aloitus sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

Edellytykset

Hakijalta edellytetään vahvaa ammatillista osaamista ja kokemusta visuaalisen viestinnän muotoilusta ja graafisen suunnittelun eri osa-alueista ja työkaluista, käsitystä alan sisäisistä teoreettisista keskusteluista, kokemusta opetuksesta/ohjauksesta sekä näkemystä alan opetuksen kehittämisestä. Hakijalta vaaditaan maisteritasoinen yliopistotutkinto soveltuvalta alalta.

Hakijoita arvioidaan seuraavien osa-alueiden perusteella: portfolio, opetustaito, yhteistyötaidot sekä toiminta ammatti-, taide- tai tiedeyhteisössä. Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.


Palkkaus ja työaika

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmään. Opetushenkilöstön kokonaistyöaika on 1624 tuntia vuodessa. Työn aloitus mahdollisimman pian. Sijaisuus on määräaikainen, ja päättyy 31.12.2021.


Hakemusasiakirjat ja hakuaika

Hakemukset pyydetään tekemään sähköisen hakujärjestelmän kautta viimeistään ma 5.2.2018 (alla linkki ”Hae tätä paikkaa”).

Hakemukseen tulee liittää:

• Motivaatiokirje

• Ansioluettelo (jossa mukana mahdolliset julkaisut)

• Lyhyt (1-2 sivua) kuvaus opetuskokemuksesta (esim. ohjaus, luennointi, fasilitointi) sekä omasta opetusfilosofiasta

• Pdf-muotoinen portfolio (yksi tiedosto, koko enintään 100 MB), joka voi sisältää linkkejä.

Hakemukset tulee toimittaa pdf-muodossa, muodossa Sukunimi_Etunimi_otsikko_VVVV--KK-PP.pdf. Hakukomitea voi pyytää hakijoilta myös lisämateriaalia. Osa hakijoista kutsutaan opetusnäytteeseen ja haastatteluun 12.3.2018.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.


Lisätietoja

- tehtäviin ja vaatimuksiin liittyviin kysymyksiin vastaa apulaisprofessori Arja Karhumaa, +358 40 5707 777, arja.karhumaa(at)aalto.fi

- hakuprosessia koskeviin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Ilona Kallio, +358 50 524 0728, ilona.kallio(at)aalto.fi

http://arts.aalto.fi/

http://graphicdesign.aalto.fi 


Aallon arvot todeksi

 
Eettisesti toimivana yhteisönä Aalto-yliopisto haluaa varmistaa, että sen tutkimus, koulutus ja opetus vastaavat korkeita kansainvälisiä laatuvaatimuksia. Odotamme jokaiselta yhteisömme jäseneltä Aallon arvojen kunnioittamista, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa ja käyttäytymisessä muita kohtaan. Jokainen Aalto-yhteisön jäsen on sitoutunut noudattamaan Aallon arvoja täsmentäviä Aalto-yliopiston eettisiä toimintaperiaatteita.