Rakennetekniikan professori

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua ja lähes 20 000 opiskelijaa. Henkilöstön määrä on 4 700, joista professoreita on 390. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopistossa Insinööritieteiden korkeakoulussa on avoinna
 
RAKENNETEKNIIKAN PROFESSORIN TEHTÄVÄ

 
Haku on kohdennettu ensisijaisesti assistant professor ja associate professor tasoille, mutta tehtävä on avoinna myös full professor tasolle.

Tehtävä on sijoitettu Rakennustekniikan laitokselle, katso http://civileng.aalto.fi/fi/. Laitoksella työskentelee 20 professorin ohella myös lehtoreita, tutkijatohtoreita, tohtorikoulutettavia ja laboratoriohenkilöstöä. Kaiken kaikkiaan henkilöstöä on noin 100. Laitoksella on hyvin varusteltu tutkimusinfrastruktuuri, joka kattaa myös rakennetekniikan tutkimusalueen. Laitos sijaitsee Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella.

Tehtävän kuvaus

Tulet vahvistamaan ja täydentämään rakennetekniikan ja rakenteiden mekaniikan tutkimusta ja opetusta. Edistät toiminnallasi monitieteellistä lähestymistä rakennetekniikan ja rakennetun ympäristön tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi yhteistyössä laitoksen arkkitehtuurin professorien kanssa.

Vaatimukset

Kaikilla urapolun tasoilla sinun edellytetään harjoittavan ja johtavan korkealaatuista tieteellistä tutkimustyötä ja antavan siihen perustuvaa opetusta, ohjaavan ja muutoin edistävän alan opinnäytteitä, sekä olevan kansainvälisen tiedeyhteisön aktiivinen jäsen, sekä harjoittavan akateemista johtajuutta ja palvelua yhteiskunnalle.

Tehtävässä edellytetään tohtorin tutkintoa mieluiten rakenteiden mekaniikasta tai rakennetekniikasta ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Ansioiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimukseen, opetukseen, akateemiseen johtajuuteen ja aktiivisuuteen tiedeyhteisössä ja yhteiskunnassa. Arvointiin kuuluu myös bibliometrinen analyysi.

Kokemus rahoituksen hakemisesta tutkimusprojekteihin, monitieteellinen tutkimusnäkökulma ja yhteistyö teollisuuden sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa katsotaan eduksi.

Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet englanninkielisestä hakuilmoituksesta: http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1654/.

Hakuaika päättyy 04.02.2018

Lisätietoja antavat Professori Jari Puttonen +358 50 384 1782, jari.puttonen(at)aalto.fi ja hakemusteknisissä asioissa HR-koordinaattori Anu Virtanen +358 50 4064 520, anu.k.virtanen(at)aalto.fi.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoossa 4.12.2017

******************
Aalto-yliopiston professorien urapolku ’Tenure Track’
Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Vasta vuodesta 2010 käytössä ollut professorien urapolku on jo houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa sekä alojensa huippuja että nuoria tutkijakykyjä viemään Aalto-yliopistoa kohti kunnianhimoista tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta www.aalto.fi/fi/tenuretrack.