Professori, sosiaali- ja terveysalan arkkitehtuuri

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO Film School Finland) on perustettu vuonna 1959 ja on yksi vanhimmista elokuva-alan kouluista Euroopassa ja maailmassa.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitos antaa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ylintä opetusta ja harjoittaa alojen taiteellista kehittämistyötä ja taiteellista ja tieteellistä tutkimusta. Arkkitehtuurin laitoksen strategiana on ylläpitää ja kehittää laitosta kansainvälisesti korkeatasoisena, yhteiskunnallisesti vastuullisena ja innovatiivisena teknisen, taiteellisen ja tieteellisen osaamisen yhdistävänä, ammatilliseen huippuosaamiseen suuntautuvana arkkitehtikouluna. Rakennetun ympäristön kehittämisprosessin hallinnan, kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden vaatimukset ovat keskeisiä laitoksen kaikessa opetus-, tutkimus- ja kehittämistyössä.

Lue lisää: http://architecture.aalto.fi/fi/

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella on avoinna seuraava tehtävä:

Professori, alana sosiaali- ja terveysalan arkkitehtuuri

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi Aalto-yliopiston strategian avainalueista. Se on myös nykyisen hallituksen kärkiprojekteja ikääntyvän väestön sekä Sote-uudistuksen vuoksi. Digitalisaatio mahdollistaa innovatiivisten konseptien luomisen asumiseen ja palveluihin kaupunki- ja taajama-alueilla. Sosiaali- ja terveysalan rakentamisen tutkimusryhmä ”Sotera” on toiminut Arkkitehtuurin laitoksella 1980-luvulta lähtien.

Professorin tehtävä on kokopäiväinen ja täytetään 3 vuodeksi Professor of Practice –professuurina. Tehtävä alkaa keväällä 2018 tai sopimuksen mukaan. Aalto-yliopiston Professor of Practice (PoP) -nimike on tarkoitettu erityisesti taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin alalle. Se antaa mahdollisuuden palkata alan arvostettuja ammattilaisia avaamaan uusia opetus- ja tutkimus-/taidealueita, arvioimaan alaa uudelleen ja kehittämään sitä dynaamisesti. Tämän professuurin tehtävä painottuu sosiaali- ja terveysalan tutkimusprojektien johtamiseen ja kehittämiseen.

Tehtävänkuvaus

Professorin työ keskittyy sosiaali- ja terveysalan arkkitehtuurin sekä ikääntyvän yhteiskunnan palvelumallien tutkimiseen. Uusi professori osallistuu Sotera-tutkimusryhmän kehittämiseen ja organisoi tutkimusprojekteja Arkkitehtuurin laitoksella.

Työtehtäviin kuuluu myös vuotuisen studiokurssin vetäminen maisteritason opiskelijoille sekä laitoksen hallinnollisia vastuita ja kehittämistehtäviä. Laitoksen maisteritason opetus tapahtuu englannin kielellä. Professori toimii yhteistyössä laitoksen muiden professoreiden ja opetushenkilökunnan kanssa sekä muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja alan eri toimijoiden kanssa. Tärkeä osa professorin tehtäväkenttää on kehittää kansainvälisiä verkostoja ja osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

Hakukriteerit

Professor of Practice –tehtävässä on Aalto-tason vaatimukset ja ulkopuolinen arviointi. Hakijalta odotetaan merkittäviä ansioita sosiaali- ja terveysalan arkkitehtuurin tutkimus- ja kehitystyöstä ja/tai taiteellisesta työstä. Hakijalla tulee olla valmiudet kehittää alaa tutkimuksen tai taiteellisen työn sekä opetustoiminnan kautta.

Hakijan odotetaan olevan kansainvälisesti verkottunut ja sujuva englannin kielessä. Soteran tutkimusprojekteja on johdettu yhteistyössä suomalaisten kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, joten suomen kielen taito katsotaan eduksi. Hakijalla on oltava maisterin tutkinto arkkitehtuurin alalta. Tohtorin tutkinto ja kokemus tutkimuksen johtamisesta ja monialaisista yhteistyöprojekteista ovat eduksi. Hakijalla oletetaan olevan tarvittava käytännön suunnitteluosaaminen ja –kokemus. Osaamista ja näyttöjä sosiaali- ja terveysalan arkkitehtuurista, rakentamisesta ja tilaratkaisuista sekä ikääntyvän väestön asumisesta ja palvelumalleista arvostetaan.

Palkka ja työaika

Aalto-yliopisto noudattaa suomalaisten yliopistojen palkkausjärjestelmää. Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1624 tuntia vuodessa.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa rekrytointityöryhmän puheenjohtaja, Professori Pirjo Sanaksenaho, puh. +358 5057 14900. Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Kira Sipilä, puh. +358 5057 84894, sähköpostit etunimi.sukunimi@aalto.fi

Hakuohjeet

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisen hakujärjestelmän SAIMA:n kautta viimeistään maanantain 20.11.2017 aikana (linkki sivun alalaidassa). Hakemukseen tulee liittää:

  • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanille osoitettu motivaatiokirje
  • CV
  • Julkaisuluettelo
  • Kuvaus hakijan näkemyksestä alan tämänhetkiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden kehitykseen liittyen (max 2 sivua)
  • Taiteellinen portfolio (sis. listan kaikista suunnittelutöistä sekä 5 näytettä tärkeimmistä kohteista)
  • Julkaisuluettelo ja tiivistelmä muusta tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä max 5 tärkeintä julkaisua kokonaisuudessaan (niputettuna yhteen pdf-tiedostoon)
  • Opetusportfolio (ks. ohjeet sen laatimiseen alla)

Hakemusmateriaali tulee olla englanniksi ja pdf-muodossa. Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät täältä: http://www.aalto.fi/fi/about/careers/career_at_aalto/tenure_track/how_to_apply/

Aalto-yliopisto valitsee hakijoiden joukosta ne, joita pyydetään yliopistoon hakijavierailulle, jonka yhteydessä hakijat antavat opetusnäytteet ja heidät haastatellaan.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Aallon arvot todeksi

Eettisesti toimivana yhteisönä Aalto-yliopisto haluaa varmistaa, että sen tutkimus, koulutus ja opetus vastaavat korkeita kansainvälisiä laatuvaatimuksia. Odotamme jokaiselta yhteisömme jäseneltä Aallon arvojen kunnioittamista, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa ja käyttäytymisessä muita kohtaan. Jokainen Aalto-yhteisön jäsen on sitoutunut noudattamaan Aallon arvoja täsmentäviä Aalto-yliopiston eettisiä toimintaperiaatteita.

 

Espoossa 4.10.2017.