Professorin tehtävä (sulautetut järjestelmät lääketieteellisessä teknologiassa)

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation laitoksella on avoinna

Professorin tehtävä (sulautetut järjestelmät lääketieteellisessä teknologiassa)

Haku on Aalto-yliopiston tenure track -urapolun kaikille tasoille kuitenkin ensisijaisesti assistant ja associate professor -tasolle. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien tenure track -urapolusta http://www.aalto.fi/en/about/careers/career_at_aalto/tenure_track/.

Etsimme asiantuntijoita translationaaliseen sulautettujen järjestelmien tutkimukseen biolääketieteessä. Sulautettujen järjestelmien tutkimus ja opetus erityisesti biolääketieteen sovelluksissa sisältää uusia menetelmiä ja tekniikoita, joilla voidaan ratkaista terveydenhuollon suuria haasteita. Mikroteknologiat, uudet materiaalit ja ICT mahdollistavat uusia ratkaisuja, joilla voidaan parantaa hoidon laatua ja joilla on potentiaalia ennaltaehkäisevien palvelujen sekä kuntoutuksen kehittämiseen. Translationaalista tutkimusta varten laitos on perustanut Health Factoryn, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä tärkeimpien terveydenhuollon organisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Nykyisiä tutkimusaiheita ovat lääketieteellisen kuvantamisen uudet sovellukset ja menetelmät ja kehittynyt data-analyysi, sähkömagneettisten vuorovaikutusten mallintaminen ihmisen kehossa, sydän- ja neurologinen diagnostiikka ja keinot kuntoutukseen, mikrosysteemitekniikka ja avustava robotiikka. Etsimme osaajia juuri näille edellä mainituille aloille. Suuren tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi tavoitteena on myös tuottaa uusia innovaatioita. Yhteiskunnan ja lääketieteellisen teknologian alan yritysten kanssa on luotu vahva ekosysteemi esimerkiksi perustamalla Aalto Health Platform ja Health Capital Helsinki -hankkeet.

Tehtävä on avoinna lahjakkaille ja ansioituneille hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita erinomaisesta mahdollisuudesta luoda menestyksekäs tieteellinen ura. Edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa.

Sähkötekniikan ja automaation laitos

Sähkötekniikan ja automaation laitos EEA on ekosysteemi, jossa eri alojen tieteentekijät ja insinöörit toimivat yhdessä yli perinteisten rajojen ja ratkovat haastavia tieteellisiä ja teknologisia ongelmia sekä tuottavat erinomaista opetusta ja hyvinvointia yhteiskunnalle. Laitoksen tutkimus on jaettu neljään fokusalueeseen: sähköjärjestelmät ja konversio; säätö, robotiikka ja automaatio; hyvinvointi ja älykäs elinympäristö; teollisuuselektroniikka ja informatiikka. Poikkitieteellisyyden vuoksi laitoksen kumppaniverkosto kattaa laajan osan suomalaista ja kansainvälistä teollisuutta energiasektorista valmistavaan teollisuuteen. Verkostoon kuuluu useita konevalmistajia, lääketieteellistä teollisuutta, kaupunkeja, julkisia organisaatioita ja palveluntuottajia. Tutkimustulosten hyödyntämiseksi laitoksen alueilta on myös syntynyt useita aloittavia yrityksiä. http://eea.aalto.fi/fi/

Hakeminen

Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakemus liitteineen toimitetaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 30.11.2017 ”hae tätä paikkaa” linkin kautta (alla). Sähköisesti toimitettavat asiakirjat koostuvat yhdestä pdf-muodossa olevasta tiedostosta ja tiedosto tulee nimetä ”sukunimi_etunimi_application.pdf”. Kaikkien hakuasiakirjojen tulee olla englanninkielisiä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

  • hakemuskirje, jossa tiivistelmä meriiteistä ja tärkeimmistä saavutuksista
  • ansioluettelo yhteystietoineen
  • julkaisuluettelo, viisi tärkeintä julkaisua merkittyinä erikseen
  • tutkimussuunnitelma
  • opetusportfolio
  • akateemisten suosittelijoiden yhteystiedot (nimi, asema, affiliaatio sekä sähköpostiosoite), joilta Aalto-yliopisto voi tarvittaessa pyytää suosituskirjeen

Lisätietoja hakijoiden arviointikriteereistä ja kielitaitovaatimukset: http://www.aalto.fi/en/about/careers/career_at_aalto/tenure_track/evaluation/.

Ohje opetusportfolion laatimiseen: http://www.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e56dbb7c73acd06dbb11e5a925693d235cb4ceb4ce/outline_for_compiling_your_teaching_portfolio_04082015.pdf

Aalto-yliopisto varaa perustelluista syistä mahdollisuuden jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa laitosjohtaja, professori Jorma Kyyrä, jorma.kyyra(at)aalto.fi. Rekrytointiprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Jaana Hänninen, jaana.hanninen(at)aalto.fi.

Aallon arvot todeksi

Eettisesti toimivana yhteisönä Aalto-yliopisto haluaa varmistaa, että sen tutkimus, koulutus ja opetus vastaavat korkeita kansainvälisiä laatuvaatimuksia. Odotamme jokaiselta yhteisömme jäseneltä Aallon arvojen kunnioittamista, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa ja käyttäytymisessä muita kohtaan. Jokainen Aalto-yhteisön jäsen on sitoutunut noudattamaan Aallon arvoja täsmentäviä Aalto-yliopiston eettisiä toimintaperiaatteita.

Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeista englanninkielisestä hakuilmoituksesta: http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1538/

 

Espoo 3.10.2017