Professori (tenure track), metallurgisten prosessien termodynamiikka

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa, Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksella on avoinna

Metallurgisten prosessien termodynamiikan professorin tehtävä

Tehtävä voidaan täyttää mille tahansa Aallon Tenure Track-urapolun kolmesta tasosta (assistant professor / associate professor / full professor).

Tehtävänkuvaus

Professuurin tutkimusala on metallurgisten prosessien termodynamiikka sisältäen sekä primääristen että sekundääristen raaka-aineiden prosessoinnin kokeellisen ja teoreettisen tutkimuksen. Tutkimusala kattaa ilmiöt korkealämpötila- ja vesiliuossovelluksissa.

Professuurin tutkimusalue edistää myös kestävän kehityksen mukaisia prosesseja, kriittisten metallien valmistusta sekä kiertotaloutta.

Laskennallisen termodynamiikan ja digitalisaation innovatiivinen soveltaminen prosessien kehityksessä muodostaa professuurin ytimen tutkimuksessa, koulutuksessa sekä teollisessa yhteistyössä.

Edellytykset

Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään koko uransa ajan harjoittavan ja ohjaavan tieteellistä tutkimustyötä, antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa tohtorin tutkintoa.

Arviointi perustuu hakijan osaamiseen ja ansioihin tutkimuksessa, opetuksessa, akateemisessa johtamisessa sekä toimimisessa tiedeyhteisössä. 

Palkkaus

Palkkaus perustuu Aalto-yliopistossa käytössä olevaan palkkausjärjestelmään. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Lisätietoja antaa

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Jukka Seppälä ja hakemusteknisissä asioissa HR-asiantuntija Eeva Lyytikäinen. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Hakuohjeet

Hakemukseen tulee liittää:

  • hakemuskirje
  • ansioluettelo
  • julkaisuluettelo (tärkeimmät julkaisut korostettuina)
  • kuvaus menneestä ja tulevasta tutkimuksesta ja/tai taiteellisesta työstä
  • opetusportfolio
  • suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot

Kaikki hakuasiakirjat tulee toimittaa englanninkielellä. Hakuasiakirjoja ei palauteta.

Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakemus liitteineen (pdf-muodossa) toimitetaan sähköisesti 31.8.2017 mennessä alla nähtävän linkin kautta. Huomioimme vain rekrytointijärjestelmän kautta lähetetyt hakemukset.

Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät www.aalto.fi/fi/tenure_track/hakijalle.


Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

******************

Aalto-yliopiston professorien urapolku ’Tenure Track’

Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Vasta vuodesta 2010 käytössä ollut professorien urapolku on jo houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa sekä alojensa huippuja että nuoria tutkijakykyjä viemään Aalto-yliopistoa kohti kunnianhimoista tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta www.aalto.fi/fi/tenuretrack.

*******************