Diplomityöntekijä, Laadukas oppiminen verkkoympäristössä – Polymeeriteknologian online-peruskurssin rakentaminen

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa, Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksella on avoinna diplomityöntekijän (tutkimusapulaisen) tehtävä:

Diplomityöntekijä (tutkimusapulainen)

Laadukas oppiminen verkkoympäristössä – Polymeeriteknologian online-peruskurssin rakentaminen

Yksi Aalto-yliopiston strategisista tavoitteista on digitaalisten työkalujen hyödyntämisen lisääminen myös opetuksessa. Tämä työ liittyy yhteen A!OLE-projektin piloteista kemian tekniikan korkeakoulussa vuonna 2017.

Työn kirjallisuusosuus liittyy siihen, miten verkkoympäristössä voidaan parhaiten tukea laadukasta oppimista. Lisäksi selvitetään, minkälaisia polymeeriteknologiaan liittyviä oppimateriaaleja löytyy jo tällä hetkellä verkosta. Käytännön osuudessa suunnitellaan ja toteutetaan työn ohjaajan kanssa englanninkielisen polymeeriteknologian peruskurssin materiaaleja (videot, animaatiot, oppimistehtävät jne.) MyCourses –oppimisympäristöön. Tukea tietotekniikkaan liittyvissä asioissa saamme Aalto-yliopiston IT-palveluista.

Koska työ on poikkitieteellinen, sen menestyksekäs läpivieminen edellyttää aktiivista ja tiedonhaluista asennetta ja aitoa kiinnostusta opetuksen kehittämiseen. Orgaanisen kemian ja polymeeriteknologian alan perustiedot ovat eduksi. Myös kokemus lyhyiden videoiden tuottamisesta ja animaatioiden tekemisestä katsotaan eduksi, vaikkei se välttämätöntä olekaan. Työ sopii esimerkiksi kemian tekniikan, materiaalitekniikan ja tietotekniikan opiskelijoille.

Työ alkaa 15.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot: Yliopistonlehtori Pirjo Pietikäinen, sähköposti etunimi.sukunimi@aalto.fi

Lähetäthän hakemuksesi Saima-rekrytointijärjestelmän (linkki alla) kautta 1.8. mennessä. Liitä hakemukseesi CV ja opintosuoritusote.

Aalto-yliopisto varaa mahdollisuuden jättää tehtävä perustellusta syystä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.