Pedagoginen asiantuntija

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa, Helsingissä ja Mikkelissä.

Oppimispalveluissa ohjelmajohdon palvelutiimiin kuuluvat opintoasioiden lakimiestuki, kansainväliset opintoasiat, ohjelmien strategisen kehittämisen tuki ja laadunvarmistus sekä opintoasioiden viestintä.

Haemme Aalto-yliopiston Oppimispalveluihin

osa-aikaista (50%) pedagogista asiantuntijaa University pedagogical support (UNIPS) –hankkeeseen ajalle 1.9.2017 - 31.12.2019.

UNIPS-hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanketta ”Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen” ja sitä koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen aikana osahankkeessa mukana olevat korkeakoulut valmistavat Turun yliopistossa kehitettyyn oppimisratkaisupohjaan sisältöjä yliopistojen yhteiskäyttöön. Hankkeessa tuotetaan ja testataan englanninkielistä (monikielistä), yliopistopedagogista itseopiskelumateriaalia UNIPS-pohjaan. Yhteistyöyliopistoja ovat Aalto, Hanken, JY, LUT, OY, UEF ja TTY. Osahankkeiden tuotoksia testataan ja opettajia koulutetaan sovituissa oppilaitoksissa lukuvuosien 2017 - 2018 ja 2018 - 2019 aikana. Vuoden 2019 aikana osahankkeiden tilanne raportoidaan sekä kerätään hyviä käytäntöjä ja materiaaleja muiden yliopistojen käyttöön.

Asiantuntijana vastaat Aalto-yliopiston osalta UNIPS-ympäristön kehittämisestä erityisesti englanninkielisen pedagogisen sisällön kehittämisen osalta. Suunnittelet englanninkielisiä verkkokursseja Aalto-yliopiston yliopistopedagogiseen koulutukseen. Toimit myös ohjaajana ja kouluttajana verkkokursseilla, osallistut yliopistojen yhteistyöhön näissä koulutuksissa ja osallistut myös hankkeen tutkimustyöhön.

Työskentelet Aalto-yliopiston oppimispalveluissa pedagogisten asiantuntijoiden matriisitiimissä. Aalto-yliopiston ja sen organisaation tuntemus katsotaan eduksi.

Edellytämme sinulta:

  • kasvatustieteen maisterin tutkintoa
  • pedagogisia opintoja sekä verkkopedagogiikan osaamista
  • erinomaisia viestintätaitoja, hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa
  • oma-aloitteisuutta, itsenäistä ja vastuullista työskentelyotetta sekä kykyä toimia tiimissä
  • osaamista kehittämistehtävistä ja projektityöstä

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Hakuohjeet ja lisätietoja

Pyydämme hakemukset sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 4.8.2017. Hakemukseen tulee liittää hakemuskirje ja ansioluettelo sekä mahdolliset muut selvitykset, joilla hakija haluaa osoittaa taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan tehtävään sekä mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot.

Lisätietoja antaa pedagoginen asiantuntija Maire Syrjäkari, puh. +358 50 5233 857 ja Ohjelmajohtajien palvelut –tiimin päällikkö Johanna Söderholm, puh. +358 50 3841 725. Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Kristina Mustonen, kristina.mustonen(at)aalto.fi, puh. +358 50 4674 327.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoossa 30.6.2017