Tuottaja

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871.

Median laitoksella on avoinna

TUOTTAJAN tehtävä

alkaen elokuussa 2017 tai sopimuksen mukaan.

Työtehtäviin kuuluu median laitoksen opintoprojektien kehittäminen ja toteutus yhteistyössä ohjelmajohtajien ja ulkopuolisten kumppanien kanssa.

Tuottajan tehtävät liittyvät läheisesti Visual Communication Design -koulutusohjelman opetuksellisiin projekteihin, mutta tehtäväalueeseen kuuluu koko median laitos. Yhteistyötä tehdään myös Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Aalto-yliopiston tasolla. Tuottajan vastuulla olevat projektit voivat olla median laitoksen opintoprojekteja, yritysyhteistyöhankkeita kurssin sisällä, näyttelyjä, seminaareja, tapahtumia tai muita vastaavia.

Tuottajalta edellytetään design-opetuksen sisältöjen ymmärtämistä ja taitoa tuottaa monialaisia yhteistyöhankkeita.

Tuottaja vastaa opintoprojekteihin liittyvistä neuvotteluista, sopimusasioista ja projektikokonaisuuksien hallinnasta. Tuottaja osallistuu kiinteästi opintoprojektien toteutukseen, opiskelijoiden tuotannolliseen työnohjaukseen ja huolehtii, että tulos vastaa toimeksiantoa. Organisointi on tärkeä osa työtä, sillä asiakkaan, opetuksen ja opiskelijan tavoitteiden ja useiden samanaikaisten projektien aikataulujen yhteensovittaminen on vaativaa. Lisäksi tuottaja toimii tapahtumien ja yhteistyöhankkeiden tuottajana, mikä vaatii itsenäistä suunnittelu- ja päätöksentekotaitoa. Projektien tulosten dokumentointi, jakaminen, tiedottaminen ja tarvittaessa tulosten analysointi ovat osa toimenkuvaa. Tehtävä sisältää myös talousvastuuta.

Tehtävässä vaaditaan myös hyvää yrityselämän ja yliopistomaailman tuntemista, verkostoitumista ja organisointitaitoa sekä oma-aloitteisuutta. Tehtävä vaatii suomen kielen taidon lisäksi hyvää englanninkielen taitoa sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Hae tehtävää viimeistään 7.8.2017 mennessä Saima-järjestelmän kautta (linkki hakemuslomakkeeseen alla) ja liitä mukaan seuraavat hakumateriaalit:

-          Motivaatiokirje

-          CV

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Philip Dean, philip.dean(at)aalto.fi. Hakemusteknisissä asioissa auttavat HR-koordinaattorit Kira Sipilä 13.7. asti (kira.sipila(at)aalto.fi) ja Ilona Kallio 7.8. alkaen (ilona.kallio(at)aalto.fi)

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.