Sovellussuunnittelija (digitaalisen ja tietokoneavusteisen valokuvauksen asiantuntija)

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tekniset palvelut hakee henkilöä seuraavaan tehtävään:

SOVELLUSSUUNNITTELIJA (digitaalisen ja tietokoneavusteisen valokuvauksen asiantuntija)

Haemme henkilöä sijaiseksi, määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2017 – 31.12.2018 (tai sopimuksen mukaan). Tehtävä on osa-aikainen: työaika tehtävässä on 80% (29t 24min/vko). Osa-aikaisen työajan kohdentaminen sovitaan tarkemmin valittavan henkilön kanssa.

Tehtävä sijoittuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ARTS infra -yksikköön, joka vastaa opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan teknisestä tuesta. ARTS infra on organisoitu seitsemään temaattiseen tiimiin. Tehtävä sijoittuu näistä Digitaaliset oppimisen järjestelmät ja välineet -tiimiin, joka vastaa koulun erikois-IT:stä yhteistyössä yliopiston IT-palveluiden kanssa. Lisäksi henkilö osallistuu myös ARTS infran Kuva-tiimin toimintaan ulkojäsenenä sekä erilaiseen IT-palveluiden verkostotoimintaan.

Tällä hetkellä tehtävä sijoittuu lähinnä Arabian kampukselle palvellen erityisesti Median laitoksen valokuvataiteen pääainetta sekä Kuva-tiimiin kuuluvaa Printlab-yksikköä. Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu muuttaa Otaniemen kampukselle kesän/syksyn 2018 aikana, mikä muuttanee tehtävänkuvaakin jonkin verran. Sijaisen tehtävänkuvaan kuuluu merkittävästi myös muuttoon sekä siihen valmistutumiseen liittyviä tehtäviä.

Tehtävänkuvaus

Suunnittelija toimii digitaalisen ja tietokoneavusteisen valokuvauksen asiantuntijana opetus-, tutkimus- ja taiteellisessa toiminnassa. Tehtäviin kuuluu Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun digitaaliseen kuvantamiseen ja tietokoneavusteiseen kuvankäsittelyyn liittyvien IT-ympäristöjen käytön organisointi, ylläpito, opiskelijoiden ohjaus ja valvonta yhteistyössä muun tiimin sekä yliopiston IT-palveluiden kanssa.

Edellytykset

Hakijalta edellytämme vähintään soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai alempaa korkeakoulututkintoa. Myös muu soveltuva koulutus yhdistettynä työkokemukseen voidaan ottaa huomioon.

Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Kielitaidon osalta edellytämme suomen kielen lisäksi englannin kielen hyvää taitoa, tai sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa jolloin suomen kielen taito katsotaan eduksi. Myös kokemus opiskelijoiden ohjaamisesta luetaan eduksi.

Työssä tarvitaan teknistä ja ilmaisullista ongelmanratkaisutaitoa sekä hyvää digitaalisen video- ja valokuvauksen työmenetelmien tuntemusta. Lisäksi tarvitaan:

  • IT-ylläpitotaitoa, eritysesti Apple Macintosh -työasemaympäristöissä
  • Adobe CC 2017 Photoshop, ACR, Lightroom, InDesign ja Premiere Pro -ohjelmien hyvää tuntemusta
  • digitaalisten video- ja valokuvausvälineiden, erityisesti Canon DSLR-laitteiston, tuntemusta
  • värihallintalaitteiden ja 2D-kuvaskannauksen tuntemusta

Muu alaan liittyvä osaaminen kuten 3D-skannauksen ja UAV/RPAS -lennättämisen sekä muiden digitaalisten kuvantamisen ohjelmistojen osaaminen katsotaan eduksi.

Tarjoamme

  • Itsenäisen työn sekä muiden yliopiston työpajojen kollegoiden tuen
  • Laajan, innostuneen ja kekseliään Aalto-yhteisön työympäristöksi
  • Palkan, joka määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti ja sijoittuu 80% työajalla noin välille 2250-2450 eur / kk riippuen hakijan pätevyydestä ja kokemuksesta.

Hakemukset ja hakuaika
Toimitathan hakemuksesi sähköisen järjestelmän kautta viimeistään 15.8.2017, ks. alla oleva hakulinkki. Liitä hakemukseesi myös liitetiedostona CV.

Hakumateriaalia ei palauteta. Aalto-yliopisto pitää oikeuden jättää tehtävän täyttämättä, jatkaa hakuaikaa ja ottaa mukaan myös henkilöitä, jotka eivät ole toimittaneet hakemusta hakuaikana.

Lisätietoja
Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa (1.8. alkaen) tehtävää hoitava sovellussuunnittelija Antti Huittinen, etunimi.sukunimi@aalto.fi tai puh. 050 534 4531. Rekrytointiprosessia koskeviin tai hakemusteknisiin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Piia Väisänen, etunimi.sukunimi@aalto.fi tai 050 408 3097.

Helsingissä, 26.6.2017