Kuratoinnin ja taiteen kommunikoinnin professori

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen ja muotoilun kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun hakee nyt

Kuratoinnin ja taiteen kommunikoinnin professoria

Professori tulee työskentelemään kansainvälisesti tunnustetulla ja arvostetulla taiteen laitoksella. Häneltä odotetaan vahvaa kokemusta ja asiantuntijuutta kuratoinnin ja taiteen kommunikoinnin alueella sekä vankkaa panosta kuratoinnin ja taiteen kommunikoinnin tutkimus- ja opetustyöhön sekä toiminnan kehittämiseen koulun ja koko yliopiston tasoilla. Tehtävä voidaan täyttää Aalto-yliopiston tenure track -urapolun Assistant, Associate tai Full -tasolle.

Arviointi perustuu hakijan osaamiseen ja ansioihin tutkimuksessa ja taiteellisessa työssä, opetuksessa, akateemisessa johtamisessa sekä toimimisessa tiedeyhteisössä.

Odotamme hakijoilta:

  • Vahvaa tutkimusagendaa ja merkittävää kokemusta kuratoinnin alueelta
  • Opetuskokemusta
  • Kokemusta monialaisesta yhteistyöstä
  • Kansainvälisiä verkostoja kuratoinnin alueelta
  • Soveltuvaa tohtorintutkintoa
  • Erinomaista suullista ja kirjallista englanninkielen taitoa

Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään koko uransa ajan harjoittavan ja ohjaavan tieteellistä tutkimustyötä, antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä ja vaikuttavan siihen omalla panoksellaan sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Aalto-yliopiston professorien urapolku ’Tenure Track’

Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Vasta vuodesta 2010 käytössä ollut professorien urapolku on jo houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa sekä alojensa huippuja että nuoria tutkijakykyjä viemään Aalto-yliopistoa kohti kunnianhimoista tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta www.aalto.fi/fi/tenuretrack

Tehtävän taso ja palkkaus

Tehtävä voidaan täyttää mille tahansa Aalto-yliopiston tenure track -urapolun tasoista (assistant professor, associate professor tai full professor). Tehtävä on päätoiminen ja urapolun tasosta riippuen joko määräaikainen tai vakituinen.

Palkkaus perustuu Aalto-yliopistossa käytössä olevaan palkkausjärjestelmään. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Lisätietoja ja hakuohjeet

Hakuaika päättyy 4.9.2017. Tehtävän aloitusajankohta on vuonna 2018 ja sen tarkka ajankohta on neuvoteltavissa tarkemmin.

Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja haun toisessa vaiheessa tarvittavan opetusportfolion ym. laatimiseen löytyvät osoitteesta: http://www.aalto.fi/fi/about/careers/tenure_track/for_applicant/

Tarkempaa tietoa tehtävästä ja odotuksistamme sekä tarkat hakuohjeet löytyvät englanninkielisestä ilmoituksesta: http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1399/

Lisätietoja antaa professori Kevin Tavin (kevin.tavin@aalto.fi) ja rekrytointiprosessiin liittyen HR-asiantuntija Anna Hynynen (anna.hynynen@aalto.fi).

-------

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Helsinki, 27.6.2017