Projektipäällikkö

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa, Helsingissä ja Mikkelissä.

Oppimispalveluissa ohjelmajohdon palvelutiimiin kuuluvat opintoasioiden lakimiestuki, kansainväliset opintoasiat, ohjelmien strategisen kehittämisen tuki ja laadunvarmistus sekä opintoasioiden viestintä.

Haemme Aalto-yliopiston Oppimispalveluihin

Projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2017-31.12.2020

vastaamaan strategiahankkeen Houkuttelevat ohjelmat (Attractive Programmes) operatiivisesta toiminnasta. Houkuttelevat ohjelmat on yksi Aallon oppimisen alueen neljästä strategiahankkeesta. Hankekokonaisuus on mittava, kattaen sekä koulutusohjelmien laadullisen kehittämisen, että ohjelmien markkinoinnin, rekrytoinnin ja opiskelijavalinnan kehittämisen.

Projektipäällikkönä valmistelet kehittämishankkeen strategiset suunnitelmat sekä raportoinnit ja budjetit johtoryhmälle. Fasilitoit koulutusohjelmien laadullisen kehittämisen sekä ohjelmien markkinoinnin, rekrytoinnin ja opiskelijavalinnan kehittämistä Aallossa. Toimit projektin johtoryhmän ja alatyöryhmien sihteerinä ja koordinaattorina eri sidosryhmien välillä: ohjelmajohtajat Aalto-yliopiston eri laitoksilla ja korkeakouluissa; Aalto-yliopiston eri palveluyksiköt. Työskentelet Aalto-yliopiston oppimispalveluissa, ohjelmajohdon tuen tiimissä. Aalto-yliopiston ja sen organisaation tuntemus katsotaan eduksi.

Edellytämme sinulta:

  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • erinomaisia organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja
  • käytännössä osoitettua kokemusta ja osaamista kehittämistehtävistä ja projektityöstä
  • oma-aloitteisuutta ja palveluhenkisyyttä
  • kykyä toimia itsenäisesti ja tiimissä
  • erinomaisia viestintätaitoja, sujuvaa suullisen ja kirjallisen suomen ja englannin kielen taitoa

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Hakuohjeet ja lisätietoja

Pyydämme hakemukset sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 1.8.2017. Hakemukseen tulee liittää hakemuskirje ja ansioluettelo sekä mahdolliset muut selvitykset, joilla hakija haluaa osoittaa taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan tehtävään sekä mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot.

Lisätietoja antaa Ohjelmajohtajien palvelut –tiimin päällikkö Johanna Söderholm, puh. +358 50 3841725. Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Kristina Mustonen, kristina.mustonen(at)aalto.fi, puh. +358 50 4674 327.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.


Espoo 4.7.2017