Korkean suorituskyvyn teräksien ja niiden sovellusten professorin tehtävä

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun konetekniikan laitoksella on avoinna

korkean suorituskyvyn teräksien ja niiden sovellusten professorin

tehtävä, joka on suunnattu erityisesti Aalto-yliopiston professoreiden urajärjestelmän apulaisprofessoritasolle, mutta myös erityisen ansioituneita hakijoita Associate ja Full –professoritasoille kehotetaan hakemaan tehtävää.

Avoinna olevan tehtävän tavoitteena on vahvistaa materiaalitekniikan tutkimusta ja opetusta Aalto-yliopiston konetekniikan laitoksella. Valinnassa painotetaan hakijoiden osaamista etenkin korkean suorituskyvyn teräksien ja niiden sovellusten alalla.

Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään koko uransa ajan harjoittavan ja ohjaavan tieteellistä tutkimustyötä, antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä ja vaikuttavan siihen omalla panoksellaan sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa.

Arviointi perustuu hakijan osaamiseen ja ansioihin tutkimuksessa, opetuksessa, akateemisessa johtamisessa sekä toimimisessa tiedeyhteisössä. Aalto-yliopisto varaa oikeuden täydentää hakijoiden arviointia ulkopuolisin tieteenalakohtaisin asiantuntijalausunnoin hakuprosessin aikana.

Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet englanninkielisestä hakuilmoituksesta: http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1349/

Aalto-yliopiston yleiset hakuohjeet ja kielitaitovaatimukset:
http://www.aalto.fi/fi/about/careers/tenure_track/for_applicant/

Lisätietoja

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Jouni Partanen ja professori Jukka Tuhkuri (ja hakemusteknisissä asioissa HR-koordinaattori Merja Seppänen). Sähköpostit: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoo, 24.5.2017