Kolme EIT-projektipäällikköä

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Pääkampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

Aalto-yliopiston Tutkimus- ja innovaatiopalveluissa on haettavana kolme 5 -vuoden määräaikaista

EIT-PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄÄ 

Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on kiinteä osa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. EIT yhdistää liiketoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen ”osaamisen kolmioksi”, jonka avulla voidaan muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli osaamis- ja innovaatioyhteisöjä (Knowledge and Innovation Communities – KIC).

Aalto-yliopisto toimii mukana kolmessa KICissä: Climate-KIC, joka keskittyy ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin, EIT Digital, jossa luodaan maailmanluokan tieto- ja viestintäyhteiskuntaa sekä EIT Raw Materials, joka varmistaa raaka-aineiden saatavuutta, käytettävyyttä ja kestävää käyttöä niin taloudessa kuin kansalaisten keskuudessa.

Nyt haemme EIT-projektipäällikköä koordinoimaan Aallon EIT KICien toimintaa niin yliopiston sisällä, kansallisesti kuin kansainvälisestikin yhdessä Aallon EIT KICien akateemisen johtajan ja Aallon muiden tukipalveluiden kanssa. EIT KICien toiminnot liittyvät opetukseen, tutkimuslähtöiseen innovointiin ja yrittäjyyteen. Projektipäälliköiltä odotetaan mahdollisimman laajaa kokemusta yliopiston eri osa-alueista.

Projektipäällikkö toimii hallinnollisena projektipäällikkönä ja tehtävä sijoittuu osaksi Aallon palveluorganisaatiota. Projektipäällikkö vastaa EIT KIC aktiviteettien hallinnon sujumisesta, tiedottamisesta ja yhdessä tiimin kanssa EIT-toiminnan kehittämisestä Aallossa.


Edellytämme

-       kiinnostusta tutkimus-, innovaatio-, yrittäjyys- ja/tai opetusasioista,

-       ylempää korkeakoulututkintoa,

-       kokemusta kansainvälisten projektien hallinnosta,

-       sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa,  

-       itsenäistä ja aktiivista työskentelytapaa, sekä

-       halua tarttua vaativiin ja haastaviin tehtäviin sekä yhteistyö- ja neuvottelukykyä

Arvostamme Euroopan unionin tutkimusohjelmien ja projektijohtamisen ja yliopistokentän hyvää tuntemusta, sekä omaa tutkimuskokemusta ja tohtorin tutkintoa KICin toiminta-alueelta.

Projektipäällikön osaamisalueet eri KICeissä:

-       Climate-KIC: mielellään tohtorintutkinto ja kiinnostusta erityisesti yrittäjyys- ja koulutusasioissa

-       EIT Digital: mielellään tohtorintutkinto IT-alueelta ja kiinnostusta erityisesti opetusasioihin

-       EIT Raw Materials: mielellään tohtorintutkinto kemian tai materiaalitutkimuksen alueelta ja kiinnostusta erityisesti tutkimuslähtöisiin innovaatioihin ja opetukseen.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkentän, työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen. Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Lisätietoja tehtävistä antavat palvelupäällikkö Marja-Leena Markkula, p. +358 50 546 8789 (19. ja 29.5.)

Climate-KIC, professori Mark Hughes p.+ 358 50 512 2615

EIT Digital, professori Petri Vuorimaa  p, +358 50 3399 712

EIT Raw Materials; professori Jari Koskinen p. +358 50 595 6677 ja EIT Raw Materials koordinaattori Annukka Santasalo-Aarnio p. +358 50 304 4482

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@aalto.fi

 

Pyydämme hakemukset ansioluetteloineen sähköisesti alla olevan linkin kautta viimeistään 29.5.2017. Yksilöithän hakemuksessasi minkä KICin projektipäällikön tehtävästä olet ensisijaisesti kiinnostunut?