Suunnittelija/Asiantuntija

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa, Helsingissä ja Mikkelissä.

Oppimispalveluissa ohjelmajohdon palvelutiimiin kuuluvat opintoasioiden lakimiestuki, kansainväliset opintoasiat, ohjelmien strategisen kehittämisen tuki ja laadunvarmistus sekä opintoasioiden viestintä.

Haemme Aalto-yliopiston Oppimispalveluihin

Kansainvälisten asioiden suunnittelijaa/asiantuntijaa

Suunniteltu vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 14.8.2017 – 9.2.2018

Henkilö työskentelee Aalto-yliopiston oppimispalveluissa, ohjelmajohdon tuen tiimissä, vastuualueenaan kansainväliset asiat ja kansainvälinen koulutusyhteistyö.

Pääasialliset työtehtävät ovat:

- Lukuvuosimaksujen käyttöönoton koordinointi- ja seurantatehtävät

- Yliopiston kansainvälisten koulutusyhteistyösopimusten ja niiden prosessien koordinointi, valmistelu ja kehittäminen

- Tilauskoulutushankkeisiin liittyvät valmistelu- ja selvitystehtävät

- Tiimin työn kehittämiseen osallistuminen.

Tehtävään voi kuulua myös muita erikseen sovittavia tehtäviä ja tehtävänkuvan sisältöä on mahdollista muokata valittavan henkilön vahvuuksien ja kiinnostuksen pohjalta.

Odotamme sinulta:

- Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa

- Erinomaista suomen- ja englanninkielen suullista ja kirjallista osaamista

- Kokemusta ja osaamista kehittämistehtävistä, projektityöstä ja kansainvälisestä yhteistyöstä

- Hyvää suunnittelu- ja priorisointikykyä, joka ilmenee mm. kykynä työskennellä useissa projekteissa samanaikaisesti

- Ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä työotetta

- Kykyä toimia itsenäisesti ja tiimissä.

Aikaisempi työkokemus korkeakouluhallinnosta katsotaan eduksi. Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Vuorotteluvapaan sijaisuuden hakijan on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa ja täyttää Vuorotteluvapaan sijaisen kriteerit, jotka löytyvät oheisesta linkistä: http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vuorotteluvapaa/index.html

Lisätietoja tehtävästä antaa päällikkö, ohjelmajohtajien palvelut Johanna Söderholm, p. 050 3841725 (19.5., 24.5. klo 9-11, 30.5. klo 9-11).

Pyydämme hakemukset ansioluetteloineen 1.6.2017 mennessä sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Aalto-yliopisto varaa mahdollisuuden jättää tehtävä perustellusta syystä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaita, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

 

Espoossa 19.5.2017