Opintoasiainpäällikkö

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria.

Insinööritieteiden korkeakoululla on pitkät perinteet sen keskeisillä toiminta-aloilla: energiatekniikassa, konetekniikassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa, maanmittauksessa ja maankäytön suunnittelussa. Korkeakoulun erityisenä tehtävänä on uudistaa tiedelähtöisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä teknologioita ja suunnittelua sekä kouluttaa kokonaisuuksia ymmärtäviä osaajia. Korkeakoulussa on 3 400 opiskelijaa ja henkilöstön määrä on noin 600.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluihin haetaan

OPINTOASIAINPÄÄLLIKKÖÄ
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Opintoasiainpäällikön pääasiallisena tehtävänä on johtaa Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluja ja vastata niiden strategisesta ja toiminnallisesta johtamisesta sekä kehittämisestä Aalto-yliopiston linjausten ja päätösten mukaisesti. 

Opintoasiainpäällikkö tulee toimimaan korkeakoulun opetustoiminnan varadekaanin alaisuudessa ja raportoi matriisissa Oppimispalveluiden päällikölle.

Edellytämme hakijalta opintoasioiden hyvää tuntemusta, esimieskokemusta ja käytännössä osoitettuja esimiestaitoja, erinomaista yhteistyökykyä erilaisten toimijoiden kanssa, erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännössä osoitettu johtamiskokemus ja insinööritieteiden alojen tuntemus katsotaan eduksi.

Palkkaus
Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Lisätietoja
Lisätietoja tehtävästä antaa ke 17.5. klo 13-15, pe 19.5. klo 13-15, ma 22.5. klo 15-17 ja ke 31.5. klo 13-15 Insinööritieteiden korkeakoulun varadekaani Kirsi Virrantaus, p. 050 046 3729, ja ti 23.5. klo 11.30-13, ma 29.5. klo 8-10.30 ja pe 2.6. klo 8-12 oppimispalveluiden päällikkö Eija Zitting, p. 050 364 7778. Hakuprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Päivi Rundgren, p. 050 379 8020, paivi.rundgren[at]aalto.fi.

Hakuohjeet
Hakemukseen tulee liittää (pdf-muodossa)

  • ansioluettelo ja
  • mahdolliset muut selvitykset, joilla hakija haluaa osoittaa taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan tehtävään sekä mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot.

Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (Hae tätä paikkaa -linkki alla) viimeistään 4.6.2017.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoo 15.5.2017