Suunnittelija

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa, Helsingissä ja Mikkelissä.

Oppimispalveluissa ulkoisten asiakkaiden palvelutiimin kokonaisuuteen kuuluvat Hakijapalvelut ja Avoin yliopisto. Lisäksi tiimi koordinoi yliopiston opiskelijarekrytointiin liittyviä asioita matriisiyhteistyössä.

Haemme Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin

Valinta-asioiden suunnittelijaa 

toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.    

Valinta-asioiden suunnittelija toimii hakijapalveluiden tiimissä kandidaatti- ja maisterivalintojen liittyvien opiskelijavalintajärjestelmien (Opintopolku, Apply) vastuullisena pääkäyttäjänä vastaten niiden toimivuudesta Aalto-yliopiston eri hauissa. Opintopolku on Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen opiskelijavalintojen hakuportaali, jota käytetään lähes kaikissa Aallon valintaryhmissä. Suunnittelija toimii Opintopolun pääkäyttäjänä ja vastaa valintojen mallintamiseen ja hakulomakkeiden luomiseen liittyvistä tehtävistä.  Apply-järjestelmää käytetään Aalto-yliopiston maisterihauissa ja suunnittelijan tehtävänä on huolehtia Applyn sisällöllisestä kehittämisestä sekä huolehtia Apply-päivityksiin liittyvistä tehtävistä hakijapalveluiden osalta yhteistyössä Aallon OPIT-ja IT-tiimien kanssa.

Suunnittelija osallistuu opiskelijavalintojen valtakunnalliseen ja Aalto-yliopiston omaan kehitystyöhön mm. yhteisvalintojen, vastuukorkeakoulumallin ja todistuspohjaisten valintojen sekä ylioppilastutkinnon paremman hyödyntämisen kehittämisessä kuin myös kansainvälisten maisteriohjelmien hakijoiden lukukausimaksuihin liittyvässä maksuvelvollisuuden tarkastamisen prosessissa. Suunnittelija huolehtii valintatiedotukseen liittyvistä tehtävistä Studies-sivuston ja muiden portaalien osalta sekä näihin liittyvän toiminnan kehittämisestä yhdessä opiskelijarekrytoinnin prosessivastaavan kanssa. Hän osallistuu opiskelijavalintojen valtakunnalliseen kehittämistyöhön kansallisissa verkostoissa sekä osallistuu myös hakemusten käsittelyprosessiin, tietokantojen ylläpitoon ja muihin hakijapalveluiden tehtäviin.

Tehtäviin kuuluvat:

 • Opintopolku-järjestelmän vastuullisena pääkäyttäjänä toimiminen tiimissä
 • Hakijapalveluissa hoidettavien Aallon opiskelijavalintojen mallintaminen Opintopolkuun
 • Opintopolkuun liittyvät muut asiantuntijatehtävät
 • Apply-järjestelmään liittyvät hakijapalveluiden pääkäyttäjätehtävät sekä yhteistyö Aallon OPIT- ja IT-tiimien kanssa
 • Järjestelmien sisällöllinen kehittämistyö
 • Lukuvuosimaksujen maksuvelvollisuuden tarkastamiseen liittyvät prosessit hakijoiden osalta
 • Hakijoita koskevan valintatiedotuksen suunnitteluun osallistuminen ja tiedotuksen toteuttaminen
 • Studies.aalto.fi:hin, portaaleihin ja tietokantoihin liittyvät tehtävät
 • Matriisiyhteistyö Aallon opiskelijavalintoihin ja –rekrytointiin sekä kansalliseen valintayhteistyöhön liittyen
 • Hakijoiden neuvonta ja muut opiskelijavalintoihin ja erityisesti hallinnolliseen tarkastukseen liittyvät tehtävät

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • Ylempää korkeakoulututkintoa
 • Kokemusta kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijavalinnoista sekä niihin liittyvistä kansallisista sekä Aalto-yliopiston omista järjestelmistä
 • Hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä kykyä kehittää ja mallintaa opiskelijavalinnan prosesseja
 • Ymmärrystä opiskelijavalinnan prosesseista kokonaisuutena
 • Hyvää kielitaitoa
 • Hyviä yhteistyötaitoja

Lisäksi arvostamme Aalto-yliopiston ja sen organisaation tuntemusta sekä kokemusta matriisissa työskentelystä.

Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa ulkoisten asiakkaiden palvelujen päällikkö Milla Vaisto-Oinonen, milla.vaisto-oinonen@aalto.fi, p. 050 362 8880.

Hakemukseen tulee liittää hakemuskirje ja ansioluettelo sekä mahdolliset muut selvitykset, joilla hakija haluaa osoittaa taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan tehtävään sekä mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot.

Lähetä hakemuksesi Saima-rekrytointijärjestelmän kautta 1.6.2017 mennessä.

Aalto-yliopisto varaa mahdollisuuden jättää tehtävä perustellusta syystä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaita, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

 

Espoo 18.5.2017