Tutkijatohtori, faasitasapainojen ja erotustekniikan tutkimus

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Kemian tekniikan ja metallurgian laitos etsii vastikään/pari vuotta sitten valmistunutta tohtoria kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään:

Tutkijatohtori, faasitasapainojen ja erotustekniikan tutkimus

Tausta

Biojalostamoissa on lukuisia virtoja, joista voidaan ottaa talteen arvokkaita kemikaaleja. Niissä voi olla myös epäpuhtauksia jotka voivat olla haitallisia virtojen jatkokäsittelylle. Kemian laitetekniikan ryhmässä on tutkittu menestyksellä näiden faasitasapainoja ja tehty aiheeseen liittyvää termodynaamista mallinnusta prosessien mallitusta ja simulointia varten. Tämä post-doc paikka tukee edelleen tätä tutkimuslinjaa. Tehtävään liittyviä potentiaalisia tutkimusaiheita on esitetty alla. Haettava henkilö voi kuitenkin taustastaan riippuen laajentaa tutkimusaiheita tässä listassa esitetystä.

-          Furfuraalin, ligniinin hajoamistuotteiden tai muiden arvokkaiden kemikaalien talteenotto prehydrolysaatista tai muista biojalostamoissa esiintyvistä virroista käyttäen eri erotusmenetelmiä kuten tislausta, uuttoa tai membraanierotusta.

-          Uusiin sellunkeittomenetelmiin liittyvä liuottimien termodynaaminen ja erotustekninen kierrätystutkimus

-          Faasitasapainojen mittaaminen liittyen inhibiittoreiden poistoon fermentorien syöttövirroista

-          Arvokkaiden komponenttien talteenotto bioöljyistä (esimerkiksi pyrolyysi- tai HTL -öljy), tai potentiaalisten katalyyttimyrkkyjen poisto näiden virtojen jatkokäsittelyä varten

-          Vedyn liukoisuuksien mittaukset ja vetykäsittelyprosessien mallitus biojalostamoissa tapahtuvaan virtojen käsittelyyn liittyen. Näihin liittyvien termodynaamisten mallien, kuten PC-SAFT:in kehitys

-          Prosessien mallitus ja simulointi edellä mainittuihin prosesseihin liittyen, konseptuaalinen prosessikehitys ja alustava teknis-taloudellinen analyysi

Odotamme

-          Alaan liittyvää tohtorin tutkintoa ja vahvaa näyttöä aiheeseen liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta

-          Sitoutumista ja osallistumista kemian laitetekniikan tutkimusryhmän toimintaan

-          Aktiivista työskentelyä laboratoriossa korkeita tieteellisiä standardeja ja turvallisuutta noudattaen

-          Perus- ja jatko-opiskelijoiden ohjausta

-          Tieteellisten artikkeleiden kirjoittamista yhdessä tutkimusryhmän muiden jäsenten kanssa

Tarjoamme kansainväliset standardit täyttävän kokeellisen termodynamiikan laboratorion, vanhempien tutkijoiden ohjauksen, ja innostavan työyhteisön.

Lisätietoja antaa Professori Ville Alopaeus, sähköposti etunimi.sukunimi@aalto.fi

Hakuaika päättyy 31.5.2017. Arvioimme hakemuksia jo hakuaikana, lähetäthän hakemuksesi viipymättä sähköisen järjestelmämme kautta (linkki alla).

Aalto-yliopisto varaa mahdollisuuden jättää tehtävä perustellusta syystä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.