Tutkijapaikkoja jatko-opinnoista kiinnostuneille (3-4)

TUTKIJAPAIKKOJA JATKO-OPINNOISTA KIINNOSTUNEILLE 

Tehtävänkuvaus ja edellytykset

Haemme vähintään diplomityö/pro gradu -vaiheessa olevia henkilöitä (3-4 henkilöä), jotka ovat kiinnostuneita jatko-opinnoista elinvoimaisen rakennetun ympäristön kehittämisessä.

Tutkimus liittyy kestävään energia- ja kaupunkikehitykseen, kiinteistöliiketoimintaan, digitaalisiin alustoihin tai alustaliiketoimintaan. Tutkimusryhmän tohtorikoulutuspaikat liittyvät kansallisesti merkittäviin kaupunkikehityshankkeisiin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Tutkimusta tehdään läheisesti alan yritysten sekä julkishallinnollisten toimijoiden kanssa, ja tuloksia hyödynnetään mm. suomalaisen yhteiskunnan elinvoimaisuuden sekä yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä.

Tehtävät sijoittuvat Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen kiinteistöliiketoiminnan tutkimusryhmään. Tutkimusryhmässä tehdään ennakkoluulotonta ja aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvaa korkeatasoista, monitieteellistä tutkimusta. Tutkimusryhmästä valmistuu vuosittain 2–3 tohtoria ja yli kaksikymmentä maisteria ja diplomi-insinööriä.

Tehtävät soveltuvat esim. kauppatieteellisen, hallintotieteellisen tai teknisen pohjakoulutuksen omaaville.

Tehtävään valittavalta vaaditaan oma-aloitteisuutta, luovuutta ja hyviä ryhmätyötaitoja. Insinööritieteiden korkeakoulun jatko-opinto-oikeusvaatimukset: https://into.aalto.fi/display/fidoctoraleng/Hakukelpoisuus.

Työn kesto
 1 - 4 vuotta, mahdollisuus aloittaa heti

Palkkaus
 Palkkaus perustuu Aalto-yliopistossa käytössä olevaan palkkausjärjestelmään.

Hakuohjeet
 Hakemuksen voi jättää viimeistään 9.6.2017 sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta ("Hae tätä paikka" -linkki alla)

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat (pdf-muodossa):

  • Vapaamuotoinen hakemus
  • CV
  • Opintosuoritusote


Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätiedot
 Lisätietoja antaa Jani Laine, jani.laine@aalto.fi, puh. 040 357 8383.

Espoossa 8.5.2017