Taloussihteeri

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu hakee Otaniemen kampukselle

TALOUSSIHTEERIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen työskentelemään Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella. Taloussihteeri kuuluu laitoksen palvelutiimiin, jonka tehtävänä on tarjota tukipalveluita laitoksen tutkimus- ja opetushenkilöstölle.

Taloussihteerin työtehtäviin kuuluu yleis- ja taloushallinnollisten tehtävien lisäksi myös erittäin paljon matkustukseen, vierailuihin ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä. Taloussihteeri tekee matkalaskuja ja -suunnitelmia, sekä matka- ja majoitusvarauksia.

Tehtäviin kuuluu myös yleissihteerin tehtäviä laitoksella mm. kahvitusten ja workshopien käytännön järjestelyjä, sekä kulkulupien ja avainkorttien hallinnointia. Taloussihteeri toimii myös laitoksen johtajan sihteerinä sisältäen satunnaisia tehtäviä ja järjestelyjä. Taloussihteeri osallistuu myös laitoksen viestintätehtäviin ja tietojen päivitykseen laitoksen verkkosivuille.  

Haemme joustavaa ja toimeen tarttuvaa tiimityöntekijää. Työ vaatii palveluhenkisyyttä ja vastuullisuutta, monien asioiden yhtäaikaista hallintaa sekä valmiutta omaksua uusia taitoja ja työtehtäviä nopeasti. Tehtävä sisältää päivittäisten rutiinien lisäksi myös paljon yllättäen tulevia tehtäviä ja pyyntöjä. Tässä tehtävässä positiivinen asenne ja hyvät organisointitaidot ovat avainasemassa.

Hyvät valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa esimerkiksi merkonomin tai tradenomin koulutus tai vastaava.

Edellytämme monipuolista toimisto-ohjelmien osaamista ja katsomme eduksi erilaisten yliopistossa käytössä olevien tietojärjestelmien hallinnan (M2, Rondo, Qlikview, ACRIS). Hyvä kirjallinen ja suullinen suomen ja englannin kielen taito on ehdoton edellytys tehtävän hoitamiselle. Aikaisempi työskentely vastaavissa tehtävissä on eduksi.

Tehtävä on ainakin aluksi määräaikainen 31.3.2018 asti. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian.

Lisätietoja antavat talouspäällikkö Ilkka Leppänen, p. 050 4310 420 ja Controller Pauli Sipari, p. 050 570 7291, sähköpostit: etunimi.sukunimi@aalto.fi.

Täytä hakemuslomake sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta 28.5.2017 mennessä ja liitä mukaan myös ansioluettelosi.
 

Espoossa 12.5.2017

Aalto-yliopisto