Elokuvaohjauksen professori

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO Film School Finland) on perustettu vuonna 1959 ja on yksi vanhimmista elokuva-alan kouluista Euroopassa ja maailmassa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa on avoinna seuraava tehtävä:


ELOKUVAOHJAUKSEN PROFESSORI

Tehtävä voidaan täyttää Aalto-yliopiston tenure track -urapolun Associate tai Full -tasolle. Tehtävä alkaa 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävänkuvaus

Elokuvaohjauksen professori keskittyy opettamaan ja kehittämään elokuvaohjauksen metodeja sekä opettamaan elokuvanteon ammattilaisia yleisesti. Tarkoituksena on kouluttaa opiskelijoista elokuva- ja TV-alan ammattilaisia. Elokuvaohjauksen professori osallistuu koulutusohjelman sekä laitoksen kehittämistyöhön. Hän myös työskentelee tiiviisti alan eri toimijoiden kanssa ja rakentaa yhteistyötä Aalto-yliopistossa ja sen ulkopuolella.  Professorin odotetaan ylläpitävän ja luovan kansallista, pohjoismaista sekä kansainvälistä yhteistyötä alalla.

Hakukriteerit

Hakijoita arvioidaan seuraavien alueiden perusteella: taiteelliset ansiot, opetukselliset ansiot, yhteistyötaidot sekä johtamistaidot projektiperusteisissa ja muissa organisaatioissa. Taiteellisia ansioita painotetaan valintaprosessissa. Tutkimus- ja julkaisuaktiivisuus katsotaan hyödyksi, kuten myös suomalaisen elokuva-alan ja kulttuurin tuntemus.

Hakijalta odotetaan merkittäviä taiteellisia ansioita ja laajaa käytännön kokemusta alalta. Hakijalta odotetaan myös vahvaa ja hyvin artikuloitua visiota alasta ja siitä, kuinka sitä tulisi kehittää.

Hakuohjeet

Hakemusprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemukseen tulee liittää:

  • Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakukirje
  • CV (sisältäen hakijan yhteystiedot, ohjeet CV:n laatimiseen alla)
  • Filmografia (sis. luettelon elokuvista, festivaaleista, voitetuista palkinnoista, ym).
  • Julkaisuluettelo
  • Tiivistelmä opetuskokemuksesta (max 2 sivua)
  • Kuvaus näkemyksistäsi alan opetukseen liittyen (max 2 sivua)
  • Kuvaus näkemyksistäsi alan tämänhetkiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden kehitykseen liittyen (max 2 sivua)

Hakemusmateriaali tulee olla englanniksi. Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n laatimiseen löytyvät täältä: http://www.aalto.fi/fi/about/careers/tenure_track/

Hakuaika päättyy maanantaina 5.6.2017.

Jatkoon valituilta hakijoilta pyydetään hakuajan päätyttyä lisämateriaalia haun toiseen vaiheeseen.

Katso lisätietoja paikasta sekä tarkemmat hakuohjeet englanninkielisestä ilmoituksesta: http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1295/

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa rekrytointityöryhmän puheenjohtaja Erkki Astala, puh. +358 500 605726, sähköposti erkki.astala(at)yle.fi. Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Kira Sipilä, puh. +358 505784894, sähköposti kira.sipila(at)aalto.fi.

Aalto-yliopiston professorien urapolku ’Tenure Track’

Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä tai taiteellista potentiaalia osoittavia henkilöitä. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Vasta vuodesta 2010 käytössä ollut professorien urapolku on jo houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa sekä alojensa huippuja että nuoria kykyjä viemään Aalto-yliopistoa kohti kunnianhimoista tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta www.aalto.fi/fi/tenuretrack.

Helsinki, 24.4.2017