Elokuvauksen professori

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO Film School Finland) on perustettu vuonna 1959 ja on yksi vanhimmista elokuva-alan kouluista Euroopassa ja maailmassa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa on avoinna seuraava tehtävä:


ELOKUVAUKSEN PROFESSORI

Tehtävä voidaan täyttää Aalto-yliopiston tenure track -urapolun kaikille tasoille Assistant (määräaikainen) / Associate / (määräaikainen tai vakituinen) tai Full Professor (vakituinen). Tehtävä alkaa 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävänkuvaus

Elokuvauksen professori keskittyy opettamaan ja kehittämään elokuvauksen ja visuaalisen tarinankerronnan metodeja. Tarkoituksena on kouluttaa opiskelijoista elokuva- ja TV-alan ammattilaisia. Elokuvauksen professori osallistuu pääaineen sekä laitoksen kehittämistyöhön. Hän myös työskentelee tiiviisti alan eri toimijoiden kanssa ja rakentaa yhteistyötä Aalto-yliopistossa ja sen ulkopuolella.  Professorin odotetaan ylläpitävän ja luovan kansallista, pohjoismaista sekä kansainvälistä yhteistyötä alalla.

Valittavan henkilön odotetaan ylläpitävän aktiivista ammatillista uraa elokuvaajana (Director of Protography) työskennellessään elokuvauksen professorina. Professoria rohkaistaan ottamaan ajoittaisia toimivapaita oman taiteellisen työn tekemiseen.

Hakukriteerit

Hakijoita arvioidaan seuraavien alueiden perusteella: taiteelliset ansiot, opetus, yhteistyötaidot sekä aktiivisuus ja johtaminen taide- tai tiedeyhteisöissä, sekä tutkimus. Taiteellisia ansioita painotetaan valintaprosessissa. Tutkimus- ja julkaisuaktiivisuus katsotaan hyödyksi, mutta sitä ei vaadita.

Hakijalta odotetaan merkittäviä taiteellisia ansioita ja laajaa käytännön kokemusta alalta. Hakijalta odotetaan myös vahvaa ja hyvin artikuloitua visiota alasta ja siitä, kuinka sitä tulisi kehittää.

Aalto-yliopiston Tenure Track urajärjestelmän yleiset kriteerit löytyvät täältä www.aalto.fi/en/about/careers/tenure_track/evaluation/ ja kielitaitovaatimukset täältä www.aalto.fi/en/tenure_track/for_applicant.

Hakuohjeet

Hakemusprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemukseen tulee liittää:

  • Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakukirje
  • CV (sisältäen hakijan yhteystiedot)
  • Filmografia (sisältäen myös luettelon festivaaleista, jakelusta, palkinnoista, ym).
  • Julkaisuluettelo (tärkeimmät korostettuna)
  • Tiivistelmä opetuskokemuksesta (max 2 sivua)
  • Kuvaus näkemyksistäsi alan opetukseen liittyen (max 2 sivua)
  • Kuvaus näkemyksistäsi alan tämänhetkiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden kehitykseen liittyen (max 2 sivua)

Hakemusmateriaali tulee olla englanniksi. Hakuaika päättyy 5.6.2017.

Katso lisätietoja paikasta sekä tarkemmat hakuohjeet englanninkielisestä ilmoituksesta: http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1276/


Lisätiedot

Lisätietoja antaa rekrytointityöryhmän puheenjohtaja Professori Pietari Koskinen, puh. +358 50 568 7650. Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Piia Väisänen +358 50 408 3097. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoo, 26.4.2017