Rakennusopin lehtori

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitos antaa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ylintä opetusta ja harjoittaa alojen taiteellista kehittämistyötä ja taiteellista ja tieteellistä tutkimusta. Arkkitehtuurin laitoksen strategiana on ylläpitää ja kehittää laitosta kansainvälisesti korkeatasoisena, yhteiskunnallisesti vastuullisena ja innovatiivisena teknisen, taiteellisen ja tieteellisen osaamisen yhdistävänä, ammatilliseen huippuosaamiseen suuntautuvana arkkitehtikouluna. Rakennetun ympäristön kehittämisprosessin hallinnan, kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden vaatimukset ovat keskeisiä laitoksen kaikessa opetus-, tutkimus- ja kehittämistyössä.

Lue lisää: http://architecture.aalto.fi/fi/

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella on avoinna seuraava tehtävä:

Lehtori, alana Rakennusoppi

Tehtävä sijoittuu Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmään pätevyytensä perusteella yliopisto-opettajaksi, yliopistonlehtoriksi tai vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi. Tehtävä täytetään 1.10.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai 5 vuoden määräajaksi. Tehtävä voi olla sovittaessa myös osa-aikainen.

Tehtävät

Lehtorin opetus sijoittuu arkkitehtuurin koulutusohjelmaan. Tehtävän opetusalaan kuuluu rakennusopin perusteiden opetus laitoksen 1-2 -vuosikurssien arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopiskelijoille sekä studiokurssien opetus maisteritason arkkitehtiopiskelijoille. Tehtävä sisältää opetusta, opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviä, kandidaatti- ja maisteritason harjoitus- ja opinnäytetöiden ohjausta ja arviointia, opetusmateriaalin laatimista sekä hallinnollisia tehtäviä. Tehtävään kuuluu myös itsenäisen taiteellisen / tieteellisen työn osuus. Lehtori toimii kiinteässä yhteistyössä Rakennusopin professorien, laitoksen ja koulun muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä pajahenkilöstön kanssa. Lehtori toimii yhteistyössä myös Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen, kotimaisten ja kansainvälisten arkkitehtikoulujen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Edellytykset

Tehtävä edellyttää vähintään ylempää yliopistotutkintoa arkkitehtuurin alalta sekä tuoreita korkeatasoisia näyttöjä taiteellis-ammatillisesta työskentelystä arkkitehtuurin alalla. Hakijan täytyy tuntea materiaalien käyttöä ja rakenteita nykyarkkitehtuurissa sekä korjausrakentamisessa. Hänellä tulee olla suunnittelukokemusta toteutetuista arkkitehtuurikohteista sekä kokemusta yliopistotason opetuksesta kandidaatti- ja/tai maisteritasolla. Näyttö osallistumisesta opetuksen koordinointiin ja kehittämiseen, pedagoginen koulutus, kokemus arkkitehtuurin tutkimuksesta, osaaminen sekä kokemus kestävän kehityksen rakentamisesta ja tutkimuksesta katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalta edellytetään sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakemusasiakirjat ja hakuaika

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisen hakujärjestelmän SAIMA:n kautta viimeistään maanantain 19.6.2017 aikana (linkki sivun alalaidassa). Hakemukseen tulee liittää:

Hakemusmateriaalit tulee toimittaa suomen- tai englanninkielisenä pdf-muodossa.

Laitoksen rekrytointia hoitava työryhmä varaa oikeuden pyytää hakijoilta tarvittaessa lisämateriaalia.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Palkka ja työaika

Aalto-yliopisto noudattaa suomalaisten yliopistojen palkkausjärjestelmää. Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1624 tuntia vuodessa, sisältäen oman taiteellisen ja/tai tieteellisen työn. Mahdollisesta osa-aikaisuudesta voidaan sopia hakijan kanssa.

Hakuprosessi

Laitoksen työryhmä valitsee hakijoiden joukosta ne, joita pyydetään vierailemaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja antamaan opetusnäyte elokuun lopulla 2017. Hakijoita arvioidaan seuraavien osa-alueiden perusteella: opetustaito, taiteelliset/tieteelliset ansiot, yhteistyötaidot ja toiminta taide- tai tiedeyhteisössä. Laitoksen työryhmä myös haastattelee jatkoon valitut hakijat.

Yleiset hakuohjeet ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät täältä: www.aalto.fi/fi/tenure_track/hakijalle

Lisätietoja tehtävästä antaa Adjunct Professor Kimmo Lintula, p. +358405647576, kimmo.2.lintula(at)aalto.fi ja hakuprosessiin liittyvistä asioista HR-koordinaattori Kira Sipilä: p. +358 50 578 4894, kira.sipila(at)aalto.fi