Ura Aallossa

Uskomme vakaasti siihen, että ihmiset tekevät Aallon: mahdollistavat huippuluokan tutkimuksen, antavat edelläkäyvää opetusta, luovat kantaaottavaa taidetta ja edistävät yhteiskuntaa uudistavaa yhteistyötä.


Aalto-yliopiston ainutlaatuinen profiili mahdollistaa tieteen ja taiteen sekä teknologian, talouden ja muotoilun osaamisen yhdistämisen. Haluamme joukkoomme intohimoisesti työhönsä suhtautuvia tekijöitä, joita houkuttelee uuden etsimisen kulttuuri ja uskallus ennakkoluulottomaan rajojen ylittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Tule mukaan rakentamaan parempaa maailmaa.

Rajoja rikkova tutkimus- ja oppimisyhteisö

Aalto-yliopisto on monialainen tutkimusyliopisto, jossa tutkimusta ja opetusta kehitetään rinnakkain. Tuoreiden tutkimustulosten hyödyntäminen vahvistaa opetusta ja yritysyhteistyöprojektit tuovat mukaan käytännönläheisyyttä. Luomme työskentelylle ja toimintaympäristöille uusia muotoja, jossa akateemiset tiimit, tutkijat ja opiskelijat toimivat yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi factoryt ovat toiminta-alustoja, joissa yhdistyy Aallon korkeakoulujen osaaminen tuotekehityksen, median ja palveluiden aloilla. Teemme aktiivisesti yhteistyötä yritysmaailman kanssa ja tuemme yrittäjyyttä.

Tie menestykseen

Henkilökunnallemme kaikkein motivoivinta on itse työ - joko tutkimuksen ja opetuksen parissa tai niitä tukemassa. Tästä syystä Aallossa akateeminen henkilökunta keskittyy yliopiston ydintoimintaan. Akateemisten asiantuntijoiden työtä tukee omien alojensa ammattilaisista koostuva palveluorganisaatio.Tarjoamme urajärjestelmät professoreille, lehtoreille ja muulle akateemiselle henkilöstölle sekä Aallon palveluorganisaatioissa työskenteleville. Selkeät tavoitteet sekä henkilökohtaisen, akateemisen ja ammatillisen kasvun tavoitteellinen ja pitkäjännitteinen tukeminen ovat olennainen osa urajärjestelmiä. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia myös kannustavalla palkitsemisjärjestelmällä, joustavilla työaikaratkaisuilla, hyvillä liikuntamahdollisuuksilla ja kattavalla työterveyshuollolla.

Kehitämme yhdessä uudenlaista akateemista johtajuutta

Perinteisen akateemisen roolin lisäksi korostamme esimiesten asemaa yhteisön johtajina ja esikuvina.  Hyvä akateeminen johtaminen tasapainottaa oikealla tavalla akateemista vapautta ja henkilökohtaista tukea. Hyvässä akateemisessa työyhteisössä arvostetaan kaikkien työpanosta ja työilmapiiri on tieteellisessä kriittisyydessäänkin kannustava. Edistääksemme hyvää akateemista työyhteisöä tuemme esimiehiä heidän tehtävissään ja tarjoamme esimiehille mahdollisuuksia kehittää esimiesosaamistaan esimerkiksi koulutusten, coachingin, mentoroinnin sekä 360-arvioinnin kautta.

Monimuotoisuus – yhdenvertaisuus

Rekrytoimme jatkuvasti osaajia kaikkialta maailmasta ja panostamme kansainvälisen henkilökunnan Suomeen asettautumisen sujuvuuteen ja kotoutumiseen. Aallon monikulttuurisessa työyhteisössä jo yli 16 % henkilökunnastamme tuleekin muusta kuin suomalaisesta kulttuuritaustasta. Varmistamalla kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja kunnioittavasti, luodaan otolliset olosuhteet monimuotoisuuden vahvistumiselle (mm. Aallon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä kielilinjaukset).

Jaatko arvomme?

Meillä on intohimoa tehdä työtämme kunnianhimoisesti ja sitoumuksella. Koemme olevamme oikealla asialla ja tuottavamme maailmaan hyvää. Uskomme itseemme, toisiimme ja yhteisiin mahdollisuuksiimme vakaasti ja vankkumattomasti.

Meillä on vapaus ajatella itsenäisesti ja toimia oma-aloitteisesti. Se on kautta aikojen ollut sivistyksen ja akateemisen ajattelun kulmakivi. Vapaus tarkoittaa lupaa ja jopa velvollisuutta kysyä ja kyseenalaistaa – mutta myös tahtoa vastata ja ottaa kantaa.

Meillä on rohkeutta käyttää vapautta. Aallossa emme lähtökohtaisesti halua pitää mitään mahdottomana – vaikka kaikki ei olekaan mahdollista. Yritys ja erehdys ja niiden toistaminen uupumisen ja epäonnistumisen uhallakin on ollut monien tieteellisten läpimurtojen takana.

Meillä on missiomme mukaisesti vastuu oman ja yhteisömme menestyksen lisäksi myös maailman ja Suomen tulevaisuudesta. Se on yhtaikaa sekä kunniatehtävä että etuoikeus.

Kaikkea toimintaamme ohjaa eettisyys - rehellisyys, tasa-arvoisuus, puolueettomuus ja toisten kunnioittaminen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.08.2017.